ysrtayfun


  • Osmanlı Türkçesi ile yazmak için hazırlanmış klavye programıdır.

    published 1.0.1 6 months ago
  • Latini klavye ile Osmani metin yazmak için hazırlanmış bir alettir.

    published 1.3.3 13 days ago