osmani
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

1.3.3 • Public • Published

Osmani membasının gayesi nedir?

Latin harflerinin bulunduğu klavyeden Osmanlı Türkçesi yazabilmek için hazırlanmıştır. Klavyeden basılan harfin yerine Osmani mukabilini yazar.

Nasıl Kullanılır?

Bu memba React ile hazırlanan sahifelerde kullanılmak için geliştirilmiştir. Sırası ile aşağıdaki adımları takip edelim:

Membayı projemize dahil ederiz:

 npm install osmani

useOsmani çengelini unsura dahil ederiz:

 const [kelime, metinSahasıİması] = useOsmani<HTMLInputElement>({
  ibtidaiKelime: "",
  tekSatırMı: true,
 });

Bu çengel [kelime, metinSahasıİması] dizisini cevaben iletir. metinSahasıİması, input unsurunun ref hususiyetine tanıtılmalıdır. Bu sayede useOsmani input sahası seçiliyken basılan harfleri dinleyecek ve işbu harfleri Osmani mubakilleri ile değiştirecektir. Osmani Elifba ile yazılmış kelime evvelki dizi ile çengelden alınmıştı. input sahasının value kısmına işbu kelime tanıtılmalıdır. İlaveten, onChange dinleyicisi de aşağıdaki gibi hazır edilmelidir.

<input
 ref={metinSahasıİması}
 dir="rtl"
 type="text"
 placeholder="كلمه"
 value={kelime}
 onChange={hadise => { }}
/>

Package Sidebar

Install

npm i osmani

Weekly Downloads

99

Version

1.3.3

License

MIT

Unpacked Size

139 kB

Total Files

94

Last publish

Collaborators

 • ysrtayfun