Nostalgic Primordial Monster

  olemp2


  Ole Martin Pettersen

  Packages 22

  • Prosjektportalen er et prosjektstyringsverktøy for SharePoint basert på prosjektveiviseren

   published 2.6.12 2 years ago
  • Simplifies JSOM usage, and allows for async-await

   published 1.2.1 3 years ago
  • SPFX package deploy made easy

   published 0.3.0 3 years ago
  • Simplifies JSOM for SPFx

   published 0.6.6 3 years ago
  • Simplifies MSGraph usage for SPFx

   published 0.8.3 3 years ago
  • published 0.7.3 8 months ago
  • published 2.0.0 a year ago
  • A reusable JavaScript library targeting SharePoint provisioning.

   published 0.9.26 4 years ago
  • SharePoint provisioning with pure JavaScript

   published 1.1.2 3 months ago
  • pzl-tslint-rules [![version](https://img.shields.io/badge/version-1.0.1-yellow.svg)](https://semver.org) =================

   published 1.0.7 3 years ago
  • This is where you include your WebPart documentation.

   published 0.0.4 3 years ago
  • published 0.0.12 3 years ago
  • [![Sponsors on Open Collective](https://opencollective.com/core-js/sponsors/badge.svg)](#raising-funds) [![Backers on Open Collective](https://opencollective.com/core-js/backers/badge.svg)](#raising-funds) [![Gitter](https://badges.gitter.im/Join%20Chat.s

   published 0.1.1 2 years ago
  • ## Installation

   published 0.2.6 5 months ago
  • Prosjektportalen for Office 365 er et prosjektstyringsverktøy for Office 365 basert på Prosjektveiviseren. Mer informasjon på Puzzleparts nettsider.

   published 1.2.5 2 years ago
  • Shared utilities, helpers and models

   published 1.6.1 a month ago
  • This solution contains SPFx extensions for the project level.

   published 1.6.1 a month ago
  • This solution contains SPFx web parts for the project level.

   published 1.6.1 a month ago
  • _Published to **npm** as `pp365-portfoliowebparts`_

   published 1.6.1 a month ago
  • Prosjektportalen for Office 365 er et prosjektstyringsverktøy for Office 365 basert på Prosjektveiviseren. Mer informasjon på Puzzleparts nettsider.

   published 1.2.6 a year ago
  • Sexy commits using gitmoji.dev and inquirer-autocomplete-prompt

   published 0.3.6 a year ago
  • This project uses [React](https://reactjs.org).

   published 1.5.4 4 months ago