flipp

4 Packages by flipp

  • bildefil-fiksern Bittelite program for å endre filnavn på bilder til å inneholde datoen de ble tatt
  • json-manifest Create a JSON manifest of static asset files having hash in their filenames
  • plex-api Simple wrapper for querying against HTTP API on the Plex Media Server
  • plex-control Controlling Plex clients through the Plex Media Server HTTP API