rexardev


Davut Özgür Süküti

 • Some Useful Functions.

  published 2.8.0 a year ago
 • Eskiden Yapılmıştı Fakat Yapımcının hesap değiştirmesinden dolayı yeniden yazıldı: TDK üzerinden kelime, atasözü/deyim, eczacılık sözlüğü, lehçeler vs. anlamlarını aratmak için npm modülü.

  published 2.9.0 2 years ago
 • Enhanced Collector Module for Discord.js

  published 3.2.0 6 months ago
 • [![CodeQL](https://github.com/wumpjs/storage/actions/workflows/codeql.yml/badge.svg)](https://github.com/wumpjs/storage/actions/workflows/codeql.yml) [![NodeJS CI](https://github.com/wumpjs/storage/actions/workflows/node.js.yml/badge.svg)](https://github.

  published 2.3.6 a year ago
 • Providers for WumpJS packages.

  published 1.0.2 2 years ago
 • Faster, Lightweight, Type-Safe and Small advanced emitter.

  published 1.3.0 a year ago
 • Faster, Lightweight, Type-Safe and Small advanced emitter.

  published 1.6.4 a year ago
 • Small, Advanced, Type-Safe and Faster fetch module.

  published 1.0.3-readme2 a year ago
 • Basic, Convenient and Optimized, an ansi-based string colorizer.

  published 1.0.5 a year ago
 • Some Utils for Wump.JS

  published 1.0.1 a year ago
 • Faster, Advanced and Tiny event emitter.

  published 1.0.0 a year ago
 • a basic event emitter.

  published 1.0.7 6 months ago