Napoleon's Pixelated Mugshot

  wykop-es6

  0.5.1 • Public • Published

  wykop-es6

  david-dm Code Climate npm npm

  Instalacja

  npm install wykop-es6
  

  Dokumentacja Wykop API

  http://www.wykop.pl/dla-programistow/dokumentacja/

  Przykładowe użycie (promises)

  var Wykop = require('wykop-es6');
   
  var wykop = new Wykop('appkey', 'secretkey');
  var user  = new Wykop('appkey', 'secretkey');
   
  // logujemy usera
  user.login('accountkey')
      .then(function(res) {
          // user zostal zalogowany
          console.log(res);
          // dodajemy wpis
          return user.request('Entries', 'Add', {post: {body: "test", embed: "http://plik.jpg"}});
      })
      .then(function(res) {
          console.log(res);
          // pobieramy stream mikrobloga jako niezalogowani
          return wykop.request('Stream', 'Index', {api: {page: 1}});
      })
      .then(function(res) {
          console.log(res);
          var firstEntryId = res[0].id; // id pierwszego wpisu ze streamu
          
          // plusujemy pierwszy wpis ze streamu wpisów! Używamy znów zalogowanej instancji klasy Wykop - user
          return user.request('Entries', 'Vote', { params: ['entry', firstEntryId] });
      }) 
      .then(function(res) {
          console.log(res);
      })
      .catch(function(err) {
          console.log(err);
  });

  Przykładowe użycie (callback)

  user.login(accountkey, function(error, res) {
      if (error) throw error;
      console.log(res);
   
      user.request('Entries', 'Add', {
          post: {
              body: "test", 
              embed: "http://plik.jpg"
          }
      }, function(error, res) {
          if (error) throw error;
          console.log(res);
      });
  });

  Opcje

  var options = {
      output:  'clear', // wszystkie pola odpowiedzi zostaną wyczyszczone z kodu HTML.
      format:  'jsonp', // format odpowiedzi, domylnie json, do wyboru xml lub jsonp
      timeout: '30000', // czas (w ms) oczekiwania na odpowiedź serwera wykopu, domyślnie 30000ms (30 sekund)
      useragent: 'WypokAgent' // useragent, domyslnie WypokAgent
  };
  var wykop = new Wykop(<appkey>, <secretkey>, options);

  Parametry metody .request

  var reqOptions = {
      params: [ ], //parametry metody np. [14723797, 48940057]
      api: { }, // parametry API (poza userkey, appkey) np. {page: 3, sort: 'votes'}
      post: { } // Parametry POST np. {body: 'tekst', embed: 'link'}
  };
  wykop.request('rtype', 'rmethod', reqOptions);

  TODO: napisać readme od nowa

  Install

  npm i wykop-es6

  DownloadsWeekly Downloads

  2

  Version

  0.5.1

  License

  MIT

  Last publish

  Collaborators

  • bnt44