tfk-elevmappa360-brukere-sync

2.0.0 • Public • Published

Build Status Coverage Status js-standard-style

tfk-elevmappa360-brukere-sync

Synkronisering av brukere mellom Buddy og 360.

Henter alle lærere fra Buddy

Henter alle med rollen Lærer fra 360

Alle fra Buddy som ikke er i 360 opprettes som bruker.

Alle fra 360 som ikke er i Buddy slettes.

Alle i 360 som tilhører et annet sted enn de har tilgang i Buddy legge inn for endring.

Usage

Pass an object with masterdata and data.

Masterdata are all teachers from Buddy

Data are all users in Public 360 with role Lærer

const syncLists = require('tfk-elevmappa360-brukere-sync')
const teachers = require('./test/data/teachers.json')
const users = require('./test/data/users.json')
 
console.log(syncList({masterdata: teachers, data: users}))
 

returns an object with 3 lists.

adds all new user to be added to 360

updates all users who needs updating

removes all users to be removed from 360

{ adds: 
   [ { firstName: 'Testine',
       middleName: null,
       lastName: 'Testen',
       fullName: 'Testine Testen',
       username: '01016101',
       personalIdNumber: '20',
       mobilePhone: null,
       mail: 'Testine.Testen@t-fk.no',
       privateMail: 'Testine.Testen@example.com',
       department: 'SKIVS',
       organizationNumber: '974568039' },
     { firstName: 'Testine',
       middleName: null,
       lastName: 'Testen',
       fullName: 'Testine Testen',
       username: '01016103',
       personalIdNumber: '40',
       mobilePhone: null,
       mail: 'Testine.Testen@t-fk.no',
       privateMail: 'Testine.Testen@example.com',
       department: 'SKIVS',
       organizationNumber: '974568039' } ],
  updates: 
   [ { firstName: 'Testine',
       middleName: null,
       lastName: 'Testen',
       fullName: 'Testine Testen',
       username: 'ulnor',
       personalIdNumber: '50',
       mobilePhone: null,
       mail: 'Testine.Testen@t-fk.no',
       privateMail: 'Testine.Testen@example.com',
       department: 'SKIVS',
       organizationNumber: '974568039' },
     { firstName: 'Testine',
       middleName: null,
       lastName: 'Testen',
       fullName: 'Testine Testen',
       username: 'jomid',
       personalIdNumber: '60',
       mobilePhone: null,
       mail: 'Testine.Testen@t-fk.no',
       privateMail: 'Testine.Testen@example.com',
       department: 'SKIVS',
       organizationNumber: '974568039' } ],
  removes: 
   [ { role: 'Lærer',
       name: 'Guest User',
       userId: 'GuestUser',
       enterpriseNumber1: '974568039',
       enterpriseNumber2: null } ] }

License

MIT

Package Sidebar

Install

npm i tfk-elevmappa360-brukere-sync

Weekly Downloads

1

Version

2.0.0

License

MIT

Unpacked Size

17.5 kB

Total Files

17

Last publish

Collaborators

  • cybermelmac
  • maccyber
  • telemark
  • zrrrzzt