Nondeterministic Palindrome Machine

  tfk-elevmappa360-brukere-sync

  2.0.0 • Public • Published

  Build Status Coverage Status js-standard-style

  tfk-elevmappa360-brukere-sync

  Synkronisering av brukere mellom Buddy og 360.

  Henter alle lærere fra Buddy

  Henter alle med rollen Lærer fra 360

  Alle fra Buddy som ikke er i 360 opprettes som bruker.

  Alle fra 360 som ikke er i Buddy slettes.

  Alle i 360 som tilhører et annet sted enn de har tilgang i Buddy legge inn for endring.

  Usage

  Pass an object with masterdata and data.

  Masterdata are all teachers from Buddy

  Data are all users in Public 360 with role Lærer

  const syncLists = require('tfk-elevmappa360-brukere-sync')
  const teachers = require('./test/data/teachers.json')
  const users = require('./test/data/users.json')
   
  console.log(syncList({masterdata: teachers, data: users}))
   

  returns an object with 3 lists.

  adds all new user to be added to 360

  updates all users who needs updating

  removes all users to be removed from 360

  { adds: 
     [ { firstName: 'Testine',
         middleName: null,
         lastName: 'Testen',
         fullName: 'Testine Testen',
         username: '01016101',
         personalIdNumber: '20',
         mobilePhone: null,
         mail: 'Testine.Testen@t-fk.no',
         privateMail: 'Testine.Testen@example.com',
         department: 'SKIVS',
         organizationNumber: '974568039' },
       { firstName: 'Testine',
         middleName: null,
         lastName: 'Testen',
         fullName: 'Testine Testen',
         username: '01016103',
         personalIdNumber: '40',
         mobilePhone: null,
         mail: 'Testine.Testen@t-fk.no',
         privateMail: 'Testine.Testen@example.com',
         department: 'SKIVS',
         organizationNumber: '974568039' } ],
    updates: 
     [ { firstName: 'Testine',
         middleName: null,
         lastName: 'Testen',
         fullName: 'Testine Testen',
         username: 'ulnor',
         personalIdNumber: '50',
         mobilePhone: null,
         mail: 'Testine.Testen@t-fk.no',
         privateMail: 'Testine.Testen@example.com',
         department: 'SKIVS',
         organizationNumber: '974568039' },
       { firstName: 'Testine',
         middleName: null,
         lastName: 'Testen',
         fullName: 'Testine Testen',
         username: 'jomid',
         personalIdNumber: '60',
         mobilePhone: null,
         mail: 'Testine.Testen@t-fk.no',
         privateMail: 'Testine.Testen@example.com',
         department: 'SKIVS',
         organizationNumber: '974568039' } ],
    removes: 
     [ { role: 'Lærer',
         name: 'Guest User',
         userId: 'GuestUser',
         enterpriseNumber1: '974568039',
         enterpriseNumber2: null } ] }

  License

  MIT

  Install

  npm i tfk-elevmappa360-brukere-sync

  DownloadsWeekly Downloads

  16

  Version

  2.0.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  17.5 kB

  Total Files

  17

  Last publish

  Collaborators

  • cybermelmac
  • maccyber
  • telemark
  • zrrrzzt