Search results

5 packages found

Synkronisere brukere mellom 360 og Buddy

published 2.0.0 5 years ago
M
Q
P

Modul for tilbakemeldinger på nynorsk for minelev

published 1.0.2 5 years ago
M
Q
P

Synkronisere tilganger på elevmapper mellom 360 og Buddy

published 2.0.1 5 years ago
M
Q
P

Encrypt/decrypt values from given properties of an object

published 2.0.3 5 years ago
M
Q
P

Sjekker om liste, hvis lærere returnerer id

published 1.0.3 8 years ago
M
Q
P