oauth-node-client

1.0.3 • Public • Published

371Digital oAuth NodeJS Client

Description

371Digital bünyesinde üretilen ürünlerin, yönetim ve üretim parçalarının API servislerinde auth işemleri için kullanılması gereken pakettir.

Methods

verifyToken

Endpointlerdeki auth middlewarelerde kullanılır. Bir endpoint yönetim veya üretim noktasında bir değişiklik yapacak ise authenticationa ihtiyaç duyar. Client tarafında oAuth Request Client paketini kullanarak elde edilen tokenları verify etmek için kullanılır.

const result = await verifyToken("jwtToken");
Success Response
{
  "message": String,
  "code": Number,
  "data": {
    "userId": "Token User ID"
  }
}

getUserData

Endpointlerde kullanıcı verisine ihiyacamız olabilir. Bu tip durumlarda getUserData methodu kullanılmadılır

const result = await getUserData(userId);
Success Response
{
  "message": String,
  "code": Number,
  "data": {
    "_id": String,
    "mail": String,
    "fullName": String,
  }
}

Package Sidebar

Install

Weekly Downloads

3

Version

1.0.3

License

ISC

Unpacked Size

12.1 kB

Total Files

23

Last publish

Collaborators

 • 371digital