oauth-request-client

1.0.2 • Public • Published

371Digital oAuth Request Client

Description

371Digital bünyesinde üretilen ürünlerin, yönetim ve üretim parçalarının Web & Mobil & Desktop servislerinde auth işemleri için kullanılması gereken pakettir.

Methods

login

Kullanıcı giriş işlemi için kullanılır.

const result = await login("test@371digital.com", "123456");
Success Response
{
  "message": String,
  "code": Number,
  "data": {
    "accessToken": "User JWT Token",
    "userId": "User Id"
  }
}

logout

Kullanıcının çıkış işlemi için kullanılır. Request katmanındaki jwt token'ı sıfırlar.

const result = await logout();

verifyToken

Kullanıcının jwt tokenının geçerli olup olmadığını kontrol eder. Eğer kullanıcının jwt token'ı valid ise request katmanına token'i register eder. Bu işlem authentication gereketiren (getUserData gibi) methodların başarı ile çalışabilmesi için zorunludur.

const result = await verifyToken("jwtToken");
Success Response
{
  "message": String,
  "code": Number,
  "data": {
    "userId": "User Id",
  }
}

getUserData

Kullanıcının bilgilerini çekmek için kullanılır.

const result = await getUserData();
Success Response
{
  "message": String,
  "code": Number,
  "data": {
    "mail": "User Mail (test@371digital.com)",
    "fullName": "Test User",
    "id": "User Id"
  }
}

Package Sidebar

Install

Weekly Downloads

1

Version

1.0.2

License

ISC

Unpacked Size

14.4 kB

Total Files

25

Last publish

Collaborators

 • 371digital