node package manager

koop-worker

Koop-Worker

  • A worker bot to run jobs for Koop

npm travis

Usage

  • npm install koop-worker
  • edit configs
  • require('koop-worker')