node package manager

is-positive-integer

is-positive-integer Build Status js-standard-style

check if a number is a positive integer

Installation

npm --save i is-positive-integer

Usage

var isPositiveInteger = require('is-positive-integer')
 
isPositiveInteger(1) // true 
isPositiveInteger(10) // true 
isPositiveInteger(100) // true 
isPositiveInteger(1000) // true 
isPositiveInteger(0) // false 
isPositiveInteger(-1) // false 
isPositiveInteger(-10) // false 
isPositiveInteger(-100) // false 
isPositiveInteger(-1000) // false 
isPositiveInteger(1.1) // false 
isPositiveInteger(10.1) // false 
isPositiveInteger(100.1) // false 
isPositiveInteger(1000.1) // false 
isPositiveInteger(-1.1) // false 
isPositiveInteger(-10.1) // false 
isPositiveInteger(-100.1) // false 
isPositiveInteger(-1000.1) // false 
isPositiveInteger(Infinity) // false 
isPositiveInteger({}) // false 
isPositiveInteger([]) // false 
isPositiveInteger('10') // false 
isPositiveInteger('what') // false 
isPositiveInteger(/what/) // false 
isPositiveInteger(null) // false 
// ... 

isSafePositiveInteger

Ensure positive integer less than Number.MAX_SAFE_INTEGER https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/MAX_SAFE_INTEGER

var isSafePositiveInteger = require('is-positive-integer').isSafePositiveInteger
// max safe integer doesn't exist in older engines 
var MAX_SAFE_INTEGER = Number.MAX_SAFE_INTEGER || 9007199254740991
 
isSafePositiveInteger(MAX_SAFE_INTEGER) // true 
isSafePositiveInteger(MAX_SAFE_INTEGER + 1) // false 
isSafePositiveInteger(Number.MAX_VALUE) // false 
// ... 

License

MIT