@shelf/aws-sns-message-attributes
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

2.0.0 • Public • Published

Install

npm i @shelf/aws-sns-message-attributes

DownloadsWeekly Downloads

4,661

Version

2.0.0

License

MIT

Unpacked Size

6.2 kB

Total Files

11

Last publish

Collaborators

 • ahavrysh
 • nikita_shelf
 • maciej.orlowski
 • monopotan
 • andrew214
 • bogdan.kolesnyk
 • andrii.batutin
 • kamilmaczugashlef
 • kristina.zhak
 • mark.lutsenko
 • anton-russo
 • mmazurowski
 • toms-shelf
 • mateuszgajdashelf
 • kchlon
 • dmytro.harazdovskiy
 • duch0416
 • i5adovyi
 • olesiamuller
 • mykola.khytra
 • yuliiakovalchuk
 • el_scrambone
 • bodyaflesh
 • slavammellnikov
 • andrii-nastenko
 • andriisermiahin
 • mpushkin
 • batovpavlo
 • domovoj
 • vozemer
 • oleksii.dymnich
 • dima-bond
 • maksym.hayovets
 • oles.zadorozhnyy
 • ss1l
 • gemshelf
 • hartzler
 • andrii_butsa
 • nazarko_suv
 • vitaliishcherban
 • vladgolubev
 • marianna-milovanova
 • hmelenok
 • knupman
 • maaraanas
 • terret
 • chapelskyi.slavik
 • pihorb
 • irynah
 • diana.kryskuv
 • andy.raven
 • rafler
 • sskalp88
 • demiansua
 • yuriil
 • ktv18
 • drews_abuse
 • rostyslav-horytskyi
 • whodeen