Never Pummel Muskoxen

  @fremtind/jkl-card-react
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  6.0.12 • Public • Published

  @fremtind/jkl-card-react

  Se portalen for bruk og prinsipper.

  Installasjon

  Tips: stilpakken blir automatisk installert som en avhengighet.

  1. yarn add @fremtind/jkl-card-react eller npm i @fremtind/jkl-card-react.
  2. Importér både React-komponent og stilark i prosjektet ditt.
  import { NavCard } from "@fremtind/jkl-card-react";
  
  // Importer stilark via JavaScript med CSS-loader.
  import "@fremtind/jkl-card/card.min.css";
  
  // Kortene bruker flere andre komponenter avhengig av konfigurasjon. Du må også laste inn disse stilarkene.
  import "@fremtind/jkl-button/button.min.css";
  import "@fremtind/jkl-checkbox/checkbox.min.css";
  import "@fremtind/jkl-image/image.min.css";
  import "@fremtind/jkl-select/select.min.css";
  import "@fremtind/jkl-tag/tag.min.css";
  // Eller importer stilark via SCSS.
  @use "@fremtind/jkl-card/card";
  @use "@fremtind/jkl-button/button";
  @use "@fremtind/jkl-checkbox/checkbox";
  @use "@fremtind/jkl-image/image";
  @use "@fremtind/jkl-select/select";
  @use "@fremtind/jkl-tag/tag";

  Keywords

  Install

  npm i @fremtind/jkl-card-react

  DownloadsWeekly Downloads

  41

  Version

  6.0.12

  License

  MIT

  Unpacked Size

  58.8 kB

  Total Files

  38

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot