node package manager

udt

UDT Build Status

A pure JavaScript implementation of UDP-based Data Transfer Protocol for Node.js and Google Chrome sockets.