Needlessly Promiscuous, Modularize!

  node-retsinfo

  0.0.0 • Public • Published

  node-retsinfo

  A Node package to scrape legal documents from retsinformation.dk

  Note: There are some document types that are not yet supported, and will simply crash the program. Pull requests are welcome.

  Installation

  npm install retsinfo
  

  Usage

  var Fetcher = require('retsinfo').Fetcher;
  var fetcher = new Fetcher();
   
  // Get a list of ministries
  fetcher.listMinistries(function(err, ministries) {
    if ( err ) return console.error( err );
   
    // Each element of ministries is an object with the properties id and name
    console.log(ministries);
   
    // '7' is Forsvarsministeriet: { id: '7', name: 'Forsvarsministeriet' }
    var ministry = ministries['7'];
   
    // Retrieve further information about a ministry
    fetcher.getMinistryInfo(ministry.id, function(err, info) {
      if ( err ) return console.error( err );
   
      // info is an object with properties id, name, and documentTypes.
      // documentTypes is an object where keys are document type IDs,
      // and values are objects with properties id, name and count
      console.log();
      console.log(info);
   
      // '1': { id: 1, name: 'Love/Lovbekendtgørelser', count: 25 }
      var documentType = info.documentTypes['1'];
   
      // Retrieve a list of documents with the given type from the given ministry
      fetcher.listMinistryDocuments(ministry.id, documentType.id, function(err, documents) {
        if ( err ) return console.error( err );
   
        // Each element in documents is an object with id, name and date
        // {
        //   id: 176852,
        //   name: 'Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)',
        //   date: Thu Feb 04 2016 01:00:00 GMT+0100 (CET)
        // }
        console.log();
        console.log(documents);
   
   
        fetcher.getDocument(164746, function(err, document) {
          if (err) return console.error(err);
   
          console.log();
          console.log(document);
        })
      });
    })
  });

  The getDocument(164746, callback) function returns a JavaScript object like the following:

  { title: 'Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)',
   preamble: 'Herved bekendtgøres lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 28. august 2013, med de ændringer, der følger af lov nr. 1622 af 26. december 2013 og § 5 i lov nr. 1500 af 23. december 2014.',
   signer: 'Søren Pind',
   extraSigners: [ 'Mette Johansen' ],
   ministryName: 'Justitsministeriet',
   date: Mon Nov 09 2015 01:00:00 GMT+0100 (CET),
   chapters:
    [ { id: 'id74dcab74-f6b1-4417-8ce2-61e75d172b62',
      no: '1',
      title: 'Lovens område',
      sections: [Object] },
     { id: 'id53a1a7d2-ce45-4d6d-bf1f-cb2ef077c6b4',
      no: '2',
      title: 'Forældelsesfristernes begyndelsestidspunkt',
      sections: [Object] },
     { id: 'ida60e69ec-3084-4cb3-b3ee-8845b15dc5af',
      no: '3',
      title: 'De almindelige forældelsesfrister',
      sections: [Object] },
     { id: 'id0d7b77b8-e08a-41e7-8bed-35fe10724699',
      no: '4',
      title: 'Særlige forældelsesfrister og tillægsfrister',
      sections: [Object] },
     { id: 'idbe59b667-7c5f-41e5-8397-9524e675870f',
      no: '5',
      title: 'Afbrydelse af forældelse',
      sections: [Object] },
     { id: 'id09069f38-9f90-444a-9f23-6a3d55df5792',
      no: '6',
      title: 'Foreløbig afbrydelse af forældelse',
      sections: [Object] },
     { id: 'id3fd36dde-ebaf-4836-bbd2-9d74ea5d34db',
      no: '7',
      title: 'Virkningerne af forældelse',
      sections: [Object] },
     { id: 'id2e6f136f-b6a8-436b-950d-486278d93862',
      no: '8',
      title: 'Lovens fravigelighed m.v.',
      sections: [Object] },
     { id: 'idf3849790-1106-4ee2-87ae-718ec7e4083e',
      no: '9',
      title: 'Ikrafttræden m.v.',
      sections: [Object] } ],
   commencements:
    [ { text: 'Lov nr. 1336 af 19. december 2008 (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:',
      sections: [Object] },
     { text: 'Lov nr. 718 af 25. juni 2010 (Rekonstruktion m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:',
      sections: [Object] },
     { text: 'Lov nr. 421 af 10. maj 2011 (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:',
      sections: [Object] },
     { text: 'Lov nr. 1622 af 26. december 2013 (Forældelse af udestående selskabsindskud) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:',
      sections: [Object] },
     { text: 'Lov nr. 1500 af 23. december 2014 (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:',
      sections: [Object] } ],
   footnotes:
    [ 'Lovændringen vedrører § 18, stk. 4, og § 19, stk. 6, 2. pkt.',
     'Lovændringen vedrører § 17, stk. 1, nr. 1 og 3, og stk. 3, § 20, stk. 3 og stk. 4, 2. pkt.',
     'Ved bekendtgørelse nr. 208 af 15. marts 2011 er det bestemt, at loven træder i kraft den 1. april 2011.',
     'Lovændringen vedrører § 3, stk. 3, nr. 1, og stk. 4.',
     'Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 11. maj 2011.',
     'Lovændringen vedrører § 2 a og § 3, stk. 3, nr. 2-4.',
     'Lovændringen vedrører § 18, stk. 4, og § 19, stk. 6.' ] }
  
  

  Test

  Run npm test

  Licence

  This piece of software is licensed under the MIT license.

  Install

  npm i node-retsinfo

  DownloadsWeekly Downloads

  0

  Version

  0.0.0

  License

  MIT

  Last publish

  Collaborators

  • jesperborgstrup