Nine Parsecs from Milwaukee

  node-red-contrib-afya-counter-the-new

  0.0.4 • Public • Published

  EN

  I get annoyed at the usual Node Red counter. I feel I have no control over it. That's why I made my own, with an additional option. You can send commands as PAYLOAD:

  reset -> clears the timer, does not reset the counter; that is: it adds the time to the counter by the programmed time resetCounter -> reset the counter, not the timer resetAll -> reset and timer and counter kill -> kills timer - with payload destroy -> destroy timer with no payload

  PL

  Denerwuje mnie zwykły licznik w Node Red. Czuję, że nie mam nad nim kontroli. Dlatego zrobiłem swój, własny, z dodatkową opcją.

  Można wysłać jako PAYLOAD komendy:

  reset -> kasuje timer, nie kasuje licznika ; czyli: dodaje czas do licznika o zaprogramowany czas resetCounter - > kasuje licznik, nie kasuje timera resetAll -> kasuje i timer i licznik kill -> niszczy licznik i powoduje wywołanie zakończenia destroy -> niszczy licznik, bez zwrotu zakończenia

  Install

  npm i node-red-contrib-afya-counter-the-new

  DownloadsWeekly Downloads

  11

  Version

  0.0.4

  License

  Creative Common

  Unpacked Size

  28.9 kB

  Total Files

  8

  Last publish

  Collaborators

  • afya