Neoplastic Plasma Medusa

  nav-frontend-toggle-style

  2.1.2 • Public • Published

  less-module: nav-frontend-toggle-style

  Installering:

  npm install nav-frontend-core nav-frontend-knapper-style nav-frontend-toggle-style nav-frontend-typografi-style react --save
  

  Disclaimer:

  NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

  https://www.npmjs.com/org/navikt

  Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

  NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

  Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-toggle-style

  Keywords

  none

  Install

  npm i nav-frontend-toggle-style

  DownloadsWeekly Downloads

  207

  Version

  2.1.2

  License

  MIT

  Unpacked Size

  8.75 kB

  Total Files

  5

  Last publish

  Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • larshansennav