nav-frontend-spinner-style

1.0.2 • Public • Published

less-module: nav-frontend-spinner-style

Installering:

npm install nav-frontend-spinner-style --save

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-spinner-style

Keywords

none

Install

npm i nav-frontend-spinner-style

DownloadsWeekly Downloads

418

Version

1.0.2

License

MIT

Unpacked Size

4.62 kB

Total Files

5

Last publish

Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • julian-nav
  • larshansennav