nav-frontend-modal
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  2.0.1 • Public • Published

  react-module: nav-frontend-modal

  Installering:

  npm install @types/react-modal classnames nav-frontend-core nav-frontend-lukknapp nav-frontend-lukknapp-style nav-frontend-modal nav-frontend-modal-style nav-frontend-paneler-style prop-types react react-modal --save
  

  Modalen er implementert via react-modal. Alle props som modalen selv ikke håndterer vil bli sendt videre til denne.

  Disclaimer:

  NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

  https://www.npmjs.com/org/navikt

  Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

  NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

  Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-modal

  Keywords

  none

  Install

  npm i nav-frontend-modal

  DownloadsWeekly Downloads

  1,938

  Version

  2.0.1

  License

  MIT

  Unpacked Size

  14.6 kB

  Total Files

  6

  Last publish

  Collaborators

  • erlendev
  • kenajoh
  • andnorda