nav-frontend-modal
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

2.0.2 • Public • Published

react-module: nav-frontend-modal

Installering:

npm install @types/react-modal classnames nav-frontend-core nav-frontend-lukknapp nav-frontend-lukknapp-style nav-frontend-modal nav-frontend-modal-style nav-frontend-paneler-style prop-types react react-modal --save

Modalen er implementert via react-modal. Alle props som modalen selv ikke håndterer vil bli sendt videre til denne.

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-modal

Keywords

none

Install

npm i nav-frontend-modal

DownloadsWeekly Downloads

468

Version

2.0.2

License

MIT

Unpacked Size

14.7 kB

Total Files

6

Last publish

Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • julian-nav
  • larshansennav