nav-frontend-lenkepanel
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

2.0.2 • Public • Published

react-module: nav-frontend-lenkepanel

Installering:

npm install classnames nav-frontend-chevron-style nav-frontend-core nav-frontend-lenkepanel nav-frontend-lenkepanel-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save

React-router adapter

For å tilrettelegge for gjenbruk av komponenten når man bruker react-router er det laget en hook linkCreator. Default implementasjonen gir bare en bare a-tag, men her har man ta mulighet til å endre det til Link om man ønsker.

Installering:

npm install classnames nav-frontend-chevron-style nav-frontend-core nav-frontend-lenkepanel nav-frontend-lenkepanel-style nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-lenkepanel

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i nav-frontend-lenkepanel

Weekly Downloads

122

Version

2.0.2

License

MIT

Unpacked Size

15.9 kB

Total Files

9

Last publish

Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • julian-nav
  • larshansennav