nav-frontend-alertstriper
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

4.0.2 • Public • Published

react-module: nav-frontend-alertstriper

Installering:

npm install classnames nav-frontend-alertstriper nav-frontend-alertstriper-style nav-frontend-core nav-frontend-ikoner-assets nav-frontend-paneler-style nav-frontend-typografi nav-frontend-typografi-style prop-types react --save

Disclaimer:

NPM-pakken(e) publisert av NAV IT er midlertidig unscoped'e, men vil bli prefikset og scopet med @navikt i fremtiden. Vi gjør oppmerksom på at npm-pakkene i følgende lenke, og kun disse npm-pakkene, er forvaltet og publisert offisielt av NAV IT:

https://www.npmjs.com/org/navikt

Oppdatert liste over gyldige pakker ligger til enhver tid beskrevet her.

NAV IT tar ikke ansvar for eventuell bruk av annen programvare som fremstilles som om de skulle vært publisert av NAV.

Vi refererer ellers til MIT-lisensen som ligger vedlagt i repository: https://github.com/navikt/nav-frontend-moduler/tree/master/packages/node_modules/nav-frontend-alertstriper

Keywords

none

Install

DownloadsWeekly Downloads

301

Version

4.0.2

License

MIT

Unpacked Size

19.3 kB

Total Files

18

Last publish

Collaborators

  • kenajoh
  • andnorda
  • julian-nav
  • larshansennav