Nachos Pillage Milwaukee

  instagram-url-downloader

  1.1.0 • Public • Published

  instagramDownloader

  basit bir instagram media indirme projesi.

  Lisans

  MIT License

  İndirme

  npm install instagram-url-downloader
  git clone https://github.com/AlpSuuu/instagramDownloader.git

  Tanımlamlar

  Downloader ve Util class'larımızı tanımlıyoruz

  const { 
    downloader : Downloader,
  } = require("instagram-url-downloader");

  Yeni bir downloader oluşturup url mizi giriyoruz

  let İnstagram = new Downloader("<instagram url sini girin>")

  Tanımlama işlemleri tamam

  Örnekler;

  kodu kullandığınız fonksiyon asenkron fonksiyon değilse await zorunluluğunu kaldırmak için bunu kullanın. await kullanmadığımız halde datayı çekmek için ayrıca bir süre beklemeniz gerekmiyor :)

  const { 
    downloader : Downloader,
    fetchUser : User,
    fetchStories : Stories,
    Util : Util,
    fetchHighlights : Highlights,
    fetchPosts : Posts
  } = require("instagram-url-downloader");
  
  const downloader = new Downloader("https://www.instagram.com/p/CZ99IqhFP80/");
  
  /*
  * Girmiş olduğunuz urlnin medyasını bir constructor olarak verir
  * 
  * @name downloader#Media
  * @returns {Constructor}
  */
  let media = downloader.Media;
  //console.log(media)
  //console.log(media.download())
  //console.log(media.audioDownload())
  
  /**
  * Girmiş olduğunuz urlnin sahip olduğu kullanıcıyı bir constructor olarak verir
  * 
  * @name downloader#user
  * @returns {Constructor}
  */
  let user = downloader.getUser;
  //console.log(user)
  //console.log(user.downloadProfilePhoto())
  //console.log(user.getStories)
  //console.log(user.getStories.download())
  //console.log(user.getHighlights)
  //console.log(user.getHighlights.download())
  
  /**
  * Girmiş olduğunuz urlnin sahip olduğu kullanıcının hikayelerini constructor olarak verir
  * 
  * @name downloader#getUserStories
  * @returns {Constructor}
  */
  let userStories = downloader.getUserStories;
  //console.log(userStories)
  //console.log(userStories.download())
  //console.log(userStories.audioDownload())
  
  /**
  * Girmiş olduğunuz isimdeki kullanıcının bilgilerini verir
  * 
  * @name User
  * @returns {Constructor}
  */
  let fetchedUser = User("alp.kahyaa")
  //console.log(fetchedUser)
  //console.log(fetchedUser.downloadProfilePhoto())
  //console.log(fetchedUser.getStories)
  //fetchedUser.getPosts(10).forEach(media => console.log(media.download()))
  
  /**
  * Girmiş olduğunuz isimdeki kullanıcının hikaye bilgilerini verir
  * 
  * @name Stories
  * @returns {Constructor}
  */
  let stories = Stories("enesbatur")
  //console.log(stories)
  //console.log(stories.download())
  //console.log(stories.audioDownload())
  
  /**
  * Girmiş olduğunuz isimdeki kullanıcının öne çıkarılan bilgilerini verir
  * 
  * @name Highlights
  * @returns {Constructor}
  */
  let highlights = Highlights("feriddemm")
  //console.log(highlights)
  //highlights.forEach(hl => console.log(hl.download()))
  
  /**
  * Girmiş olduğunuz isimdeki kullanıcının gönderi bilgilerini verir
  * 
  * @name Posts
  * @returns {Constructor}
  */
  let posts = Posts("gezginyiyor")
  //console.log(posts)
  //posts.forEach(media => console.log(media.download()))

  TEST AŞAMASI

  Eğer projenizi çalıştırdığınız editörün consoluna erişiminiz varsa (okuma ve log tutma gibi) aşağıdaki verdiğim kodu bir dosya açıp içine atın daha sonra dosyayı çalıştırın.

  const Logger = Util.logger()
  
  const logger = new Logger(process);
  
  
  logger.oluştur({yazı : "Bilgilerine bakmak istediğiniz medyanın linkini giriniz...\r\n", ilkMesaj : true} , cevap_1=> {
    logger.oluştur({yazı : "Url nin verisini mi göndermemi istersin medyasını mı? lütfen sadece `veri` ya da `medya` olarak cevap verin!!!\r\n" , ilkMesaj : false}, cevap_2 => {
      if(!["veri" , "medya"].some(x => cevap_2 === x)) return console.log("lütfen sadece `medya` ya da `veri` yazınız!!!")
  
      let instagram = new Downloader(cevap_1.trim())
  
      if(cevap_2.toLowerCase() === "veri") console.log("Belirttiğiniz Urlnin bilgileri gönderiliyor...\n") , console.log(instagram.getData)
      if(cevap_2.toLowerCase() === "medya") console.log("Belirttiğiniz Urlnin Mediya bilgileri gönderiliyor...\n") , console.log(instagram.Media);
      
      console.log("Logger'ı kapatarak konsola serbest mesaj iznini açtım")
  
      logger.kapat()
    });
  })

  Medya indirme örnek kodu

  var links = [
    "https://www.instagram.com/p/CZo8E9ZIGmq/",// ikisi karışık
    "https://www.instagram.com/p/CXGhz24j-jy/", // video 
    "https://www.instagram.com/p/CZklZk7N0yD/" // resim
  ];
  
  for(var link of links) { // yukarıdaki dizimizi döndü içine sokarak her bir elementi teker teker çekiyoruz
    let İnstagram = new Downloader(link); // url mizi girerek yeni bir downloader oluşturuyoruz
    let media = İnstagram.Media; // url mizin medya verisini çekioruz
    
    console.log(media.download()) // ve bu Medyayı indiriyoruz
  
    // bu işlem tüm linkler için tekrar edicektir.
  }

  🌟 Bağlantılar!

  Install

  npm i instagram-url-downloader

  DownloadsWeekly Downloads

  151,513

  Version

  1.1.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  2.21 MB

  Total Files

  18

  Last publish

  Collaborators

  • alpsuuu