node package manager
Share your code. npm Orgs help your team discover, share, and reuse code. Create a free org »

express-skanetrafiken

Skanetrafiken API

Simple API interpreter in Expressjs for Skanetrafikens API.

This is experimental code. If you intend to make use of it in production environment please fork code and use as own.

Detta projekt har ingen officiell koppling till Skånetrafiken eller någon av deras samarbetspartners.

Skanetrafiken

Skånetrafiken is the department of public transport in Skåne, Sweden.

Information

Till skillnad från det officiella APIet återger detta JSON.

Användning

express = require 'express'
skanetrafiken = require 'skanetrafiken'
app = express()
route = express.Router()
 
# Set up routes 
new skanetrafiken.Scheme route
 
# Attach route scheme to app 
app.use '/api/'route

Address schema

Skånetrafiken erbjuder 7 olika adresser för att hämta information. Samtliga förutom resvägen finns tillgängliga.

  • Hämta stationer. /api/query?from=malmö&to=lund
  • Leta efter en station. /api/search?q=malmö
  • Hitta en station nära dig. /api/find?lng=xxx&lat=xxx
  • Hämta en tidtabell från en busshållsplats. /api/schedule?id=xxx
  • Resultat sida. /api/results?from_id=xxx&to_id=xxx