Nurturing Pluto's Martians

  diandi-ele-upload-file

  1.0.6 • Public • Published

  vue-ele-upload-file | 使 element-ui upload 组件更简单、好用

  license npm size download

  image

  安装

  npm install vue-ele-upload-file --save

  用法

  import EleUploadFile from "vue-ele-upload-file";
  
  export default {
   components: {
    EleUploadFile
   }
  };

  示例

  简单用法

  <template>
   <ele-upload-file
    :responseFn="handleResponse"
    action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
    v-model="file"
   />
  </template>
  <script>
   export default {
    data() {
     return {
      file: []
     };
    },
    methods: {
     // 对请求结果处理, 返回对象
     handleResponse(response, file) {
      return {
       url: URL.createObjectURL(file.raw),
       name: file.name,
       size: file.size
      };
     }
    }
   };
  </script>

  增加属性

  <template>
   <ele-upload-file
    :disabled="false"
    :file-type="['doc', 'pdf', 'png', 'jpeg', 'jpg']"
    :fileSize="2"
    :isCanDelete="true"
    :isCanDownload="true"
    :isCanUploadSame="true"
    :isShowSize="true"
    :isShowTip="true"
    :limit="6"
    :multiple="true"
    :responseFn="handleResponse"
    action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
    placeholder="上传附件"
    v-model="file"
   />
  </template>

  Props 参数

   props: {
    // 值
    value: [String, Object, Array],
    // 必选参数,上传的地址
    // 同 element-ui upload 组件
    action: {
     type: String,
     required: true
    },
    // 大小限制(MB)
    fileSize: Number,
    // 响应处理函数
    responseFn: Function,
    // 文件类型, 例如['png', 'jpg', 'jpeg']
    fileType: Array,
    // 提示
    placeholder: String,
    // 是否禁用
    disabled: Boolean,
    // 是否显示文件大小
    isShowSize: {
     type: Boolean,
     default: true
    },
    // 是否显示下载
    isCanDownload: {
     type: Boolean,
     default: true
    },
    // 是否可删除
    isCanDelete: {
     type: Boolean,
     default: true
    },
    // 是否可上传相同文件
    isCanUploadSame: {
     type: Boolean,
     default: true
    },
    // 是否显示提示
    isShowTip: {
     type: Boolean,
     default: true
    },
    // 是否显示上传成功的提示
    isShowSuccessTip: {
     type: Boolean,
     default: true
    },
    // 删除前的操作
    // 同 element-ui upload 组件
    beforeRemove: Function
    // 设置上传的请求头部
    // 同 element-ui upload 组件
    headers: Object,
    // 是否支持多选文件
    // 同 element-ui upload 组件
    multiple: {
     type: Boolean,
     default: true
    },
    // 上传时附带的额外参数
    // 同 element-ui upload 组件
    data: Object,
    // 上传的文件字段名
    // 同 element-ui upload 组件
    name: {
     type: String,
     default: 'file'
    },
    // 支持发送 cookie 凭证信息
    // 同 element-ui upload 组件
    withCredentials: {
     type: Boolean,
     default: false
    },
    // 接受上传的文件类型
    // 同 element-ui upload 组件
    accept: String,
    // 最大允许上传个数
    // 同 element-ui upload 组件
    limit: Number
   },

  事件

  事件名称 说明 回调参数
  remove 当文件被删除时触发 (file, fileList)
  success 文件上传成功时触发 (file, fileList)
  error 上传失败时触发 (error)

  相关链接

  Install

  npm i diandi-ele-upload-file

  DownloadsWeekly Downloads

  2

  Version

  1.0.6

  License

  MIT

  Unpacked Size

  394 kB

  Total Files

  85

  Last publish

  Collaborators

  • yaojiawen
  • ddiot