diandi-ele-upload-file

1.0.7 • Public • Published

vue-ele-upload-file | 使 element-ui upload 组件更简单、好用

license npm size download

image

安装

npm install vue-ele-upload-file --save

用法

import EleUploadFile from "vue-ele-upload-file";

export default {
 components: {
  EleUploadFile
 }
};

示例

简单用法

<template>
 <ele-upload-file
  :responseFn="handleResponse"
  action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
  v-model="file"
 />
</template>
<script>
 export default {
  data() {
   return {
    file: []
   };
  },
  methods: {
   // 对请求结果处理, 返回对象
   handleResponse(response, file) {
    return {
     url: URL.createObjectURL(file.raw),
     name: file.name,
     size: file.size
    };
   }
  }
 };
</script>

增加属性

<template>
 <ele-upload-file
  :disabled="false"
  :file-type="['doc', 'pdf', 'png', 'jpeg', 'jpg']"
  :fileSize="2"
  :isCanDelete="true"
  :isCanDownload="true"
  :isCanUploadSame="true"
  :isShowSize="true"
  :isShowTip="true"
  :limit="6"
  :multiple="true"
  :responseFn="handleResponse"
  action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
  placeholder="上传附件"
  v-model="file"
 />
</template>

Props 参数

 props: {
  // 值
  value: [String, Object, Array],
  // 必选参数,上传的地址
  // 同 element-ui upload 组件
  action: {
   type: String,
   required: true
  },
  // 大小限制(MB)
  fileSize: Number,
  // 响应处理函数
  responseFn: Function,
  // 文件类型, 例如['png', 'jpg', 'jpeg']
  fileType: Array,
  // 提示
  placeholder: String,
  // 是否禁用
  disabled: Boolean,
  // 是否显示文件大小
  isShowSize: {
   type: Boolean,
   default: true
  },
  // 是否显示下载
  isCanDownload: {
   type: Boolean,
   default: true
  },
  // 是否可删除
  isCanDelete: {
   type: Boolean,
   default: true
  },
  // 是否可上传相同文件
  isCanUploadSame: {
   type: Boolean,
   default: true
  },
  // 是否显示提示
  isShowTip: {
   type: Boolean,
   default: true
  },
  // 是否显示上传成功的提示
  isShowSuccessTip: {
   type: Boolean,
   default: true
  },
  // 删除前的操作
  // 同 element-ui upload 组件
  beforeRemove: Function
  // 设置上传的请求头部
  // 同 element-ui upload 组件
  headers: Object,
  // 是否支持多选文件
  // 同 element-ui upload 组件
  multiple: {
   type: Boolean,
   default: true
  },
  // 上传时附带的额外参数
  // 同 element-ui upload 组件
  data: Object,
  // 上传的文件字段名
  // 同 element-ui upload 组件
  name: {
   type: String,
   default: 'file'
  },
  // 支持发送 cookie 凭证信息
  // 同 element-ui upload 组件
  withCredentials: {
   type: Boolean,
   default: false
  },
  // 接受上传的文件类型
  // 同 element-ui upload 组件
  accept: String,
  // 最大允许上传个数
  // 同 element-ui upload 组件
  limit: Number
 },

事件

事件名称 说明 回调参数
remove 当文件被删除时触发 (file, fileList)
success 文件上传成功时触发 (file, fileList)
error 上传失败时触发 (error)

相关链接

Package Sidebar

Install

npm i diandi-ele-upload-file

Weekly Downloads

36

Version

1.0.7

License

MIT

Unpacked Size

395 kB

Total Files

85

Last publish

Collaborators

 • ddiot