Newly Potted Mandrakes

  databased3

  0.0.33 • Public • Published

  databased3

  NPM Version NPM Downloads Node.js Version Build Status Coverage Status

  Bu tüm Databased3 tiplerinin bir veritabanı. Tek bir genel JSON dosyasından oluşur ve herhangi bir mantığı içermez, Bir API ile olabildiğince görüşsüz kalmasını sağlayarak. Aşağıdaki kaynaklardan veri toplar:

  İndirme

  npm install databased3

  Database Download

  Kullanım

  var db = require('databased3');
  
  // .js dosyalarından veri yakala
  var data = db['application/javascript'];

  Data Structure

  JSON dosyası, küçük mizanpaj türleri için bir harita aramasıdır. Her Databased3 türü aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • .source - databased3 Tanımlandığı yer. Ayarlanmamışsa, büyük olasılıkla özel bir medya türüdür.
   • apache - [Apache genel medya türleri)
   • iana - [IANA tanımlı medya türleri]
   • nginx - [nginx medya türleri]
  • .extensions[] - bu databased3 türüyle ilişkili bilinen uzantılar..
  • .compressible - bu tür bir dosya gzip olabilir.
  • .charset - Varsa, bu türle ilişkilendirilmiş varsayılan karakter takımı.

  Install

  npm i databased3

  DownloadsWeekly Downloads

  0

  Version

  0.0.33

  License

  MIT

  Unpacked Size

  172 kB

  Total Files

  5

  Last publish

  Collaborators

  • ingiltereli