converter-to-sync
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

1.1.9 • Public • Published

AlpSuuu/converter-to-sync 😋

kullanışlı bir "Promise resolver" ve asenkron fonksiyonu senkron fonksiyona dönüştürücü! Projemizi github üzerinden manuel olarak veya "git clone" yardımıyla indirdiğinizde projeyi kullanabilmeniz için typescript dosyalarının javascript haline dönüşmüş halini ./dist klasörüne ekledim ayrıca cmd'ye "tsc" yazmanıza gerek yok!

npm install converter-to-sync
git clone https://github.com/AlpSuuu/awaiter.git

İndirme

Tanımlamlar

Fonksiyonlarımızı bir objenin içinde tanımlıyoruz tanımlıyoruz!

const {
  evalSync,
  promiseResolver,
  fetch,
  awaiter,
  syncAll,
  convertSync,
  sleep,
  convertAllToSyncFunction,
  convertToSyncFunction,
  generatorSync,
  Emitter
} = require("converter-to-sync");

Fonksiyonlarımızın Kullanılış Örnekleri;

Başlamadan önce kullandığınız fonksiyonların verilerini kolaylıkla çekmek için aşağıdaki kodu yapıştırın fonksiyonlarımızı her kullandığımızda veriler Kendi Emitter'ımıza yansıyacaktır! Not: Kodu fonksiyonlarımızı kullandığınız kısmın üstüne yapıştırın aksi taktirde Emitter çalışmaz

Emitter.call(async function(data) {
  console.log(data) // { status : "durum mesajı", target : "hedefimiz" , date : "Fonksiyonumuzun kullanılma tarihi", hitch : "Aksama süresi"}
})

...// fonksiyonlarımızı şimdi kullanabilirsiniz

1-) evalSync

String formundaki bir kodu eval yardımıyla çalıştırmaya yarar fakat kodumuzda bir promise döndürmemiz gerekiyor!

let evaled = evalSync(`
  const promiseFunction = async function(param , ms) {
    return new Promise((res) => { 
      setTimeout(() => {
        res.call(void 0 , param)
      } , ms)
    });
  }
  promiseFunction.call(void 0 , "fonksiyonlarınızı senkronize etmek çok kolay :)" , 2500)
`)

console.log(evaled) // output: 'fonksiyonlarınızı senkronize etmek çok kolay :)'

2-) promiseResolver

Promise döndüren bir fonksiyonu veya bir Promise'in resolve edilen değerini çekmemizi sağlayan fonksiyon

const asyncFunction = async function(param1 , param2) {
  return param1 + " - " + param2
}

let resolvedValue = promiseResolver(asyncFunction("github" , "AlpSuuu"))
console.log(resolvedValue) // output: 'github - AlpSuuu'

3-) fetch

girmiş olduğunuz url yi https modülü üzerinden aratır ve sonuçları listeler

let data = fetch("https://www.instagram.com/reels/audio/2164441880485605/?__a=1");

console.log(data) // output: Object<void>

4-) awaiter

bir callback yardımıyla Promise fonksiyonunu resolve etmemize yarayan fonksiyon

let func = awaiter(callback => {
  async function asyncFunction(param) {
    return param.toString().toUpperCase()
  }

  callback(asyncFunction("hello world!"))
})

console.log(func) // output: 'HELLO WORLD!'

5-) syncAll

Birden fazla Promise'in teker teker resolve değerlerini bir diziye pushlayıp döndürür

let [ promise_1 , promise_2 , promise_3 , promise_4 ] = syncAll([
  Promise.resolve("i"),
  new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 100, 'love')),
  asyncFunction1("AlpSuüğğğğğ"),
  "<333"
])

console.log(promise_1) // output: 'i'
console.log(promise_2) // output: 'love'
console.log(promise_3) // output: 'AlpSuüğğğğğ'
console.log(promise_4) // output: '<333'

6-) convertSync

fonksiyonumuzun 1. parametresine aseonkron fonksiyonunuzu 2. parametresine de asenkron fonksiyonunuzun parametrelerini girin fonksiyonumuz asenkron fonksiyonunuzu parametreleriyle birlikte çalıştırıp dönen Promise'in response değerini döndürür! (karışık oldu galiba :) örneği incele.)

async function asyncFunction(param1) {
  return new Promise((res) => { 
    setTimeout(res , 15 , param1)
  });
}
// asenkron fonksiyonunuzun parametrelerini ayrı ayrı girin! bir dizi içine tüm parametrelerinizi girmeyin! 
let value = convertSync(asyncFunction , "instagram üzerinden medya indirmek isterseniz npmjs.com/instagram-url-downloader")
console.log(value) // output: 'instagram üzerinden medya indirmek isterseniz npmjs.com/instagram-url-downloader'

7-) sleep

biliyoruz ki javascript single-thread ve asenkron türde bir dil yani satırlardaki işlevler birbirinden bağımsız çalışıyor bu fonksiyonumuz ile birlikte 'await' kullanmadan işlevler arası delay atayabiliriz.

console.log("Hello");
sleep(2 * 1000);
console.log("World!");

// birinci işlevimiz çalıştıktan sonra ikinci işlevimize geçmeden 2 saniye bekledik.

8-) convertAllToSyncFunction

birden fazla asenkron fonksiyonun senkron fonksiyona dönüşmüş hallerini bir dizi olarak döndürür

async function asyncFunction1(param1) {
  return new Promise((res) => { 
    setTimeout(res , 15 , param1)
  });
}

const asyncFunction2 = async function(param1 , param2) {
  return param1 + " - " + param2
}

async function asyncFunction3(param1) {
  return await asyncFunction1(param1)
}

const normalFunction = function(num1 , num2) {
  return num1 * num2
}

let [ function_1 , function_2 , function_3 , function_4 ] = convertAllToSyncFunction([
  asyncFunction1,
  asyncFunction2,
  asyncFunction3,
  normalFunction,
])


console.log(function_1("AlpSu <3")) // output: 'AlpSu <3'
console.log(function_2("javascript" , "typescript")) // output: 'javascript - typescript'
console.log(function_3("awaiter :)")) // output: 'awaiter :)'
console.log(function_4(8 , 3)) // output: 24

9-) convertToSyncFunction

bir asenkron fonksiyonun senkron fonksiyona dönüşütürülmüş hanini döndüren fonksiyon

async function asyncFunction(param1) {
  return new Promise((res) => { 
    setTimeout(res , 15 , param1)
  });
}

let converted = convertToSyncFunction(asyncFunction)
console.log(converted("JS single-thread ve asenkron türde bir kütüphanedir!")) // output: 'JS single-thread...'

10-) generatorSync

bir jeneratör foknsiyon bloğu içindeki yield edilen tüm Promise'lerin resolve değerlerini dizi halinde döndürür

async function asyncFunction(param1) {
  return new Promise((res) => { 
    setTimeout(res , 15 , param1)
  });
}

const asyncFunction2 = async function(param1 , param2) {
  return param1 + " - " + param2
}

let resolvedValues = generatorSync(function*() {
  yield asyncFunction1("i")
  yield asyncFunction2("love" , "you")
  yield Promise.resolve("AlpSuuğ")
});

console.log(resolvedValues) // Array([ 'i' , 'love - you' , 'AlpSuuğ' ]);

Ekstra kullanım

Promise fonksiyonumuzun Prototipi arasına eklediğimiz "getResponse" fonksiyonumuz ile birlikte bir Promise'in resolve edilen değerini kolaylıkla çekebilirsiniz!

let promise = Promise.resolve("instagram - @alp.kahyaa")

console.log(promise.getResponse()) // output: 'instagram - @alp.kahyaa'

🌟 Bağlantılar!

Package Sidebar

Install

Weekly Downloads

80

Version

1.1.9

License

MIT

Unpacked Size

175 kB

Total Files

13

Last publish

Collaborators

 • alpsuuu