badevann

2.0.6 • Public • Published

🏝 BADEVANN 🏊‍♂️

badevann henter vanntemperaturer fra internett og lister ut resultatet i konsollen.

INSTALLASJON 💾

Bruk kommandolinjeverktøyet npm som følger med node.js
Minimum påkrevde node-versjon er 12


Kjør følgende fra terminalen
npm i -g badevann
Når installasjonen er ferdig kan du bare skrive badevann, så er du i gang.

BRUK 💻

badevann lar deg velge badeplass etter fylke eller kommune, søke etter badeplasser og sjekke dagens høyeste badetemperaturer.
Alternativt kan du skrive badevann <badeplass>, så henter den ut temperaturer for <badeplass> og lister ut resultatet.

PARAMETRE ⌨️

h eller help vis denne teksten og avslutt
v eller verbose vis mer detaljert info om badeplassen
i eller iso vis tidspunkt for måleravlesning på ISO 8601-format
s eller short vis kun temperatur
nocolor ikke fargelegg temperaturen (<20 er blå, 20-25 er grønn og >25 er rød)
d eller debug vis utfyllende info ved bruk

Eksempler

badevann short Viser hovedmenyen, og når du velger en badeplass listes kun temperaturen.
badevann storøyodden s Hent badetemperatur fra Storøyodden, vis bare temperatur. badevann kalvøya v Hent badetemperatur fra Kalvøya, vis mer detaljert info om badeplassen.
badevann sørenga iso Hent badetemperatur fra Sørenga på ISO 8601-format.

Powerlevel10k-integrasjon

Om du kjører zsh (standard-shell på macOS) med powerlevel10k kan du få badetemperatur fra din favoritt-badeplass som et prompt-element:

 1. Legg badevann-kallet som en variabel i ~/.zshrc, f.eks
  temp="$(badevann storøyodden s)"
  (husk s-parameteren for å bare hente ut temperatur).
 2. Åpne ~/.p10k.zsh, og lag en funksjon som heter prompt_bathing_temp, slik:
function prompt_bathing_temp() {
 p10k segment -b cyan -f black -i '🌡' -t $temp
}
 1. legg til bathing_temp som en linje under typeset -g POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_ELEMENTS.
  Denne referer til prompt_bathing_temp-funksjonen.
 2. Lagre ~/.p10k.zsh og ~/.zshrc, og start terminalen på nytt.
 3. Nå vil badetemperaturen vises i shell-prompten din.

OM DATAENE 💽

Dataene kommer primært fra YR.
Ved feil i appen, sjekk nettsiden eller logg et issue på github.

LISENS 🤷‍♂️

WTFPL

Package Sidebar

Install

npm i badevann

Weekly Downloads

1

Version

2.0.6

License

WTFPL

Unpacked Size

23.4 kB

Total Files

9

Last publish

Collaborators

 • kimzter