node package manager
Easy sharing. Manage teams and permissions with one click. Create a free org ยป

angular-filedrive

TODO:

  • Slet flere filer i en.
  • Overskrivning af filer er problematisk.
  • Semantic-ui: Table flyder i administrationen.