Neapolitan Pizza Margherita

  @navikt/sif-common-forms
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  17.3.0 • Public • Published

  sif-common-forms

  Fellesdialoger/skjema for sykdom i familien

  Start lokalt

  1. npm i.
  2. npm run dev.

  Release beta versjon til npmjs

  1. Endringer....
  2. Commit.
  3. npm version 1.0.0-beta.0.
  4. npm run build-lib.
  5. npm publish --tag beta. -
  6. "Det trenges å ha tilgang til npmjs navikt og bruke two-faktor auth. For å generere engangskode det kan brukes feks. Google Authenticator)".

  Release ny versjon til npmjs

  krav: git working directory må være clean. Kode som er endret må være commitet og ligge på master på github.

  1. Endringer....
  2. Commit.
  3. npm version 1.0.1.
  4. npm run build-lib.
  5. npm publish.
  6. "Det trenges å ha tilgang til npmjs navikt og bruke two-faktor auth. For å generere engangskode det kan brukes feks. Google Authenticator)".
  Versjonering:
  
  - npm version patch -m "Upgrade to %s"
  - npm version minor -m "Upgrade to %s"
  - npm version major -m "Upgrade to %s"
  
  eller:
  - npm version 1.0.1
  
  

  Keywords

  none

  Install

  npm i @navikt/sif-common-forms

  DownloadsWeekly Downloads

  440

  Version

  17.3.0

  License

  ISC

  Unpacked Size

  391 kB

  Total Files

  187

  Last publish

  Collaborators

  • poroshinalex
  • sindrebroch
  • kjesvale
  • jksolbakken
  • frodehansenbekk
  • zrrrzzt
  • thuzad
  • kenajoh
  • christeredvartsen
  • nutgaard
  • andnorda
  • peter-brottveit-bock-nav
  • jrtm
  • terjeofnorway