National Pest Management

  @fremtind/jkl-radio-button-react
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  6.2.1 • Public • Published

  @fremtind/jkl-radio-button-react

  Beskrivelse

  Se portalen for bruk og prinsipper.

  Kom i gang

  Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

  Installasjon

  1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-radio-button-react eller npm i @fremtind/jkl-radio-button-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.
  2. Importér både React-pakken og stil-pakken i prosjektet ditt:
  import { RadioButtonGroup, RadioButton } from "@fremtind/jkl-radio-button-react";
  import "@fremtind/jkl-radio-button/radio-button.min.css";

  Bruk

  Komponenten RadioButton brukes ikke for seg selv, men kun gjennom RadioButtonGroup. Spørsmålet som stilles gis gjennom legendRadioButtonGroup og valgene gis som children av type RadioButton. Du må også spesifisere et name som gis til alle valgene.

  Om du bruker react-hook-form vil bruken kunne se slik ut:

  <RadioButtonGroup legend="Hvilken dekning ønsker du?">
    <RadioButton {...register("coverage", { required: true })} label="Delkasko" value="del" />
    <RadioButton {...register("coverage", { required: true })} label="Fullkasko" value="full" />
  </RadioButtonGroup>

  En mer manuell variant kan se slik ut:

  const choices = ["Jeg vil at dere skal ringe meg", "Jeg vil at dere skal sende en e-post"];
  const [selectedValue, setSelectedValue] = useState("");
  
  return (
    <RadioButtonGroup
      legend="Hvordan vil du bli kontaktet?"
      name="kontaktmetode"
      value={selectedValue}
      onChange={(e) => setSelectedValue(e.target.value)}
    >
      {choices.map((value) => (
        <RadioButton key={value} label={value} value={value} />
      ))}
    </RadioButtonGroup>
  );

  Radioknappene kan vises ved siden av hverandre om inline er satt. Denne bør kun brukes dersom det er to relativt korte valg:

  <RadioButtonGroup legend="Er noen sjåfører under 23 år?" inline>
    <RadioButton {...register("u23", { required: true })} label="Ja" value="y" />
    <RadioButton {...register("u23", { required: true })} label="Nei" value="n" />
  </RadioButtonGroup>

  Det finnes også en forceCompact-variant som brukes på samme måte:

  <RadioButtonGroup legend="Er noen sjåfører under 23 år?" forceCompact>
    <RadioButton {...register("u23", { required: true })} label="Ja" value="y" />
    <RadioButton {...register("u23", { required: true })} label="Nei" value="n" />
  </RadioButtonGroup>

  Komponenten tar imot hjelpe- og feilmeldinger gjennom helpLabel og errorLabel. Dersom errorLabel finnes vises kun denne, og skjemafeltene markeres som ugyldige.

  Install

  npm i @fremtind/jkl-radio-button-react

  DownloadsWeekly Downloads

  18

  Version

  6.2.1

  License

  MIT

  Unpacked Size

  20.3 kB

  Total Files

  12

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot