Nimble Polyglot Microcosm

  @fremtind/jkl-feedback-react
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  13.0.5 • Public • Published

  @fremtind/jkl-feedback-react

  Beskrivelse

  Se portalen for bruk og prinsipper.

  Kom i gang

  Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

  Bruk av React-pakken

  Installasjon

  1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-feedback-react eller npm i @fremtind/jkl-feedback-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.

  2. Importer både React-pakken og stil-pakken i prosjektet ditt:

  import { Feedback } from "@fremtind/jkl-feedback-react";
  import "@fremtind/jkl-feedback/feedback.min.css";

  Du må også importere stilarkene til komponentene som brukes i mønsteret, hvis du ikke allerede gjør det andre steder i løsningen din:

  import "@fremtind/jkl-radio-button/radio-button.min.css";
  import "@fremtind/jkl-text-input/text-input.min.css";
  import "@fremtind/jkl-button/button.min.css";
  import "@fremtind/jkl-message-box/message-box.min.css";
  import "@fremtind/jkl-slider/slider.min.css";

  Install

  npm i @fremtind/jkl-feedback-react

  DownloadsWeekly Downloads

  10

  Version

  13.0.5

  License

  MIT

  Unpacked Size

  263 kB

  Total Files

  113

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot