Nitrate Processed Mincemeat

  @fremtind/jkl-button-react
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  10.1.12 • Public • Published

  @fremtind/jkl-button-react

  Beskrivelse

  Se portalen for bruk og prinsipper.

  Kom i gang

  Lær hvordan du kan ta i bruk Jøkul

  Bruk av React-pakken

  Installasjon

  1. Installér pakken med yarn add @fremtind/jkl-button-react eller npm i @fremtind/jkl-button-react. Stil-pakken blir automatisk installert som en avhengighet.

  2. Importer både React-pakken (velg komponenten(e) du trenger) og stil-pakken i prosjektet ditt:

  import { PrimaryButton, SecondaryButton, TertiaryButton } from "@fremtind/jkl-button-react";
  import "@fremtind/jkl-button/button.min.css";
  import "@fremtind/jkl-loader/loader.min.css"; // stil for å bruke loader i knappen

  Bruk

  Komponentene tar følgende props:

  • children: Påkrevd. Innholdet i knappen. ReactNode
  • onClick: Påkrevd. Klikkhåndtering for knappen. Får en MouseEvent som første argument. MouseEventHandler<HTMLButtonElement>
  • forceCompact: Angir at knappen skal vises i liten versjon uavhengig av skjermstørrelse. boolean
  • className: Eventuell(e) css-klassenavn for komponenten. string

  En enkel bruk av knapper kan se slik ut:

  <SecondaryButton onClick={showDetails}>Vis detaljer</SecondaryButton>

  Knapper kan ha annet innhold enn ren tekst, for eksempel for å vise aktivitet knyttet til knappens handling:

  <PrimaryButton
    onClick={uploadFiles}
    loader={{
      showLoading: isUploading,
      textDescription: "Laster opp filer",
    }}
  >
    Last opp
  </PrimaryButton>

  Install

  npm i @fremtind/jkl-button-react

  DownloadsWeekly Downloads

  663

  Version

  10.1.12

  License

  MIT

  Unpacked Size

  19.9 kB

  Total Files

  12

  Last publish

  Collaborators

  • pior-h
  • a11860
  • fremtind-bot