mareklisy


  • Text To Map usiluje o lepší, strojově zpracovatelné využití částí vyhlášek s výčtem ulic a dalších lokací. Jde o rozšiřitelnou sadu konceptů a nástrojů, které zajistí hladký převod výčtu ulic a jejich rozsahů v lidsky srozumitelném jazyce do strojově zpra

    published 1.1.28 a month ago
  • NPM library for composing Czech addresses according to the law "Vyhláška č. 359/2011 Sb."

    published 1.0.2 9 months ago