Search results

13 packages found

Expands and Abbreviates USPS Street Suffixes

published 1.0.1 5 years ago
M
Q
P

Get nearest roads to a given location, or all roads within a bounding box.

published 1.1.0 6 years ago
M
Q
P
published 1.0.2 3 months ago
M
Q
P

Text To Map usiluje o lepší, strojově zpracovatelné využití částí vyhlášek s výčtem ulic a dalších lokací. Jde o rozšiřitelnou sadu konceptů a nástrojů, které zajistí hladký převod výčtu ulic a jejich rozsahů v lidsky srozumitelném jazyce do strojově zpra

published 1.1.27 12 days ago
M
Q
P

[![Made in Tanzania](https://img.shields.io/badge/made%20in-tanzania-008751.svg?style=flat-square)](https://github.com/Tanzania-Developers-Community/made-in-tanzania)

published 1.1.2 4 months ago
M
Q
P

map conflation toolset

published 1.0.0 4 years ago
M
Q
P

SmartyStreets API wrapper.

published 0.2.0 6 years ago
M
Q
P

Street suffixes and abbreviations

published 1.0.1 9 years ago
M
Q
P

A utility library for retrieving Nigerian states, local government areas and street names.

published 1.0.0 3 years ago
M
Q
P

SharedStreets, a 'digital commons' for the street

published 0.8.0 6 years ago
M
Q
P

It's dataset with all kyiv streets (on 25.10.2020).

published 1.1.0 3 years ago
M
Q
P

SharedStreets, a 'digital commons' for the street

published 0.15.2 4 years ago
M
Q
P

Takes street names with various abbreviations and attempts to expand them.

published 0.1.1 a year ago
M
Q
P