Search results

4 packages found

Modul for tilbakemeldinger på nynorsk for minelev

published 1.0.2 5 years ago
M
Q
P

Synkronisere brukere mellom 360 og Buddy

published 2.0.0 5 years ago
M
Q
P

Synkronisere tilganger på elevmapper mellom 360 og Buddy

published 2.0.1 5 years ago
M
Q
P

Sjekker om liste, hvis lærere returnerer id

published 1.0.3 7 years ago
M
Q
P