4 packages found

  Description

  Synkronisere tilganger på elevmapper mellom 360 og Buddy

  Keywords

  Publisher

  published 2.0.12 years ago
  M
  Q
  P

  Description

  Synkronisere brukere mellom 360 og Buddy

  Keywords

  Publisher

  published 2.0.02 years ago
  M
  Q
  P

  Description

  Modul for tilbakemeldinger på nynorsk for minelev

  Keywords

  Publisher

  published 1.0.22 years ago
  M
  Q
  P

  Description

  Sjekker om liste, hvis lærere returnerer id

  Keywords

  Publisher

  published 1.0.35 years ago
  M
  Q
  P