6 packages found

Łatwy sposób na pobieranie listy wszystkich szkół oraz informacji o pojedynczej szkole w Polsce.

published 1.0.8 2 months ago
M
Q
P

Fetch Korean Schools Data Online

published 0.8.6 4 years ago
M
Q
P

A list of all locations (Colleges, Schools, Departments, and Combinations) in University of Rwanda.

published 0.6.1 2 years ago
M
Q
P

Text To Map usiluje o lepší, strojově zpracovatelné využití částí vyhlášek s výčtem ulic a dalších lokací. Jde o rozšiřitelnou sadu konceptů a nástrojů, které zajistí hladký převod výčtu ulic a jejich rozsahů v lidsky srozumitelném jazyce do strojově zpra

published 1.0.2 3 days ago
M
Q
P

npm module that allow you search the list of all federal, state and private universities, polytechnics, colleges of education and monotechnics in Nigeria with location

published 1.0.3 5 years ago
M
Q
P

Open Source Business Directory for Philippines

published 1.0.0 2 years ago
M
Q
P