xframe-cli

2.0.7 • Public • Published

XFrame logo

XFrame

XFrame hay XFrameJS là một dự án Framework font-end mã nguồn mở được MIT cấp phép hỗ trợ mạnh mẽ xây dựng "One-Page" web-app (ứng dụng web một trang).

Giới thiệu

XFrame hoạt động dựa trên việc load components (nạp tải các thành phần) nên không cần phải tải lại trang. Framework hướng tới su đơn giải nhất cho lập trình viên web, no yêu cầu lap trinh vien chỉ cần biết HTML, CSSJavaScript, nâng cao hơn, có thể kết hợp với SASS/SCSSTypeScript trong việc thiết kế component. Ngoài hướng đến sự đơn giản, no có thể uyển chuyển kết hợp với các Framework hay Plugin khác, lập trình viên có thể tự thiết kế lại cấu trúc của dự án XFrame thông qua file config.json.

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn phát triển, các tài liệu cũng như hướng dẫn sẽ được cập nhật hoàn chỉnh khi có phiên bản chỉnh thức.

Hệ sinh thái

Dự án Chi tiết
xframe-core Phát triển core XFrame
xframe-cli Xây dựng dự án XFrame bằng giao diện dòng lệnh
xframe-plugins Plugins xây dựng sẳn hỗ trợ lập trình với XFrame

Tài liệu

Truy cập trang https://xframejs.github.io/ để đọc tài liệu chính thức của XFrame. Ngoài ra còn có các mẫu ví dụ để tham khảo và hiểu rõ hơn.

Câu hỏi và Vấn đề

Sau khi XFrame chính thức phát hành, sẽ có một diễn đàn chính thức và group chat cộng đồng cho lập trình viên vào thảo luận chung.

Mọi chi tiết thắc mắc trong thời gian này vui lòng liên hệ qua Email của XFrame: xframejs@gmail.com

Cập nhật và Thay đổi

Mọi chi tiết về thay đổi của phiên bản sẽ được ghi rõ trong từng phiên bản phát hành.

Liên hệ nhà phát triển

Đào Minh Trung Thuận
Sinh viên Kỹ thuật phần mềm K43
Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, trường Đại học Cần Thơ

Liên hệ:

Giấy phép bản quyền

MIT
Copyright (c) 2020, Daomtthuan

Package Sidebar

Install

npm i xframe-cli

Weekly Downloads

5

Version

2.0.7

License

MIT

Unpacked Size

87.2 kB

Total Files

100

Last publish

Collaborators

  • dao.mt.thuan