vdt
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

3.0.16 • Public • Published

Vdt.js

npm version Build Status

一个基于虚拟DOM的模板引擎,详情请访问:Documents

Benchmark

功能特性

 • 基于虚拟DOM,更新速度快
 • 支持模板继承,包含,宏定义等功能
 • 文件大小在gzip压缩后大概13KB(包含浏览器实时编译模块)
 • 支持前后端渲染

安装

npm install vdt --save

示例

<div>
  <h1>{title}</h1>
  <div ev-click={onClick.bind(self)}>Clicked: {count}</div>
  <ul v-for={items}>
    <li>{key}: {value}</li>
  </ul>
</div>
var vdt = Vdt(template);
var dom = vdt.render({
  title: 'vdt',
  items: {
    a: 1,
    b: 2
  },
  count: 0,

  onClick: function() {
    this.count++;
    vdt.update();
  }
});

document.body.appendChild(dom);

相关库

 1. misstime vdt基于的virtual dom库
 2. Intact 基于vdt的mvvm框架
 3. vdt-loader vdt模板文件的webpack loader

基准测试

See Benchmark

许可

MIT

Keywords

none

Install

npm i vdt

DownloadsWeekly Downloads

19

Version

3.0.16

License

MIT

Unpacked Size

372 kB

Total Files

105

Last publish

Collaborators

 • javey