node package manager

triodos-csv

Parse Triodos internet bank statements

nodejs-triodos

Parser voor Triodos data bestanden

Gebruik

Installatie en opzet via NPM:

npm install triodos-csv
var triodos = require('triodos-csv')

Of via Github

git clone https://github.com/fvdm/nodejs-triodos.git
var triodos = require('./nodejs-triodos/triodos.js')

Events

Er is een probleem opgetreden bij het lezen van het bestand.

triodos.on( 'fail', function( reason ) {
// reason.path      : padnaam van het bestand 
// reason.encoding  : vereiste tekenset 
// reason.error     : foutmelding 
})

Alle transacties zijn verwerkt. De array bevat de transacties.

triodos.on( 'klaar', function( transacties ) {
console.log( triodos.stats )
})

Er is een transactie verwerkt.

triodos.on( 'tx', function( tx ) {
console.log( tx.datum +' - '+ tx.bedrag +' - '+ tx.richting )
})

Functies

  • filepath - vereist - pad naar het CSV bestand om te verwerken.
  • callback - optioneel - callback functie ontvangt een array met alle transacties als alles verwerkt is.
triodos.readCSV( '~/Downloads/mutations.csv', function( transacties ) {
console.log( 'Het bestand bevat '+ transacties.length +' transacties' )
})