tr-dictionary-advanced

1.0.2 • Public • Published

tr-dictionary-advanced

package-image install-image

tr-dictionary ve tr-dictionary-advanced Arasındaki Farklar

Özellik tr-dictionary tr-dictionary-advanced
Yapılabilecekler Sözlükte kelime aratma Sözlükte kelime, atasözü/deyim, terim anlamlı sözcük, kişi adı aratma
Kelime aratma Kelimenin yalın hali, kelimenin birinci, ikinci ve üçüncü anlamı; fiil, çoğul, özel olup olmadığı; kökeni, kelimenin kullandığı cümle ve atasözü/deyim örneği tr-dictionary'de olanların tümü + kelimenin telaffuzunun bulunduğu ses dosyası bağlantısı (.wav formatında)
Atasözü/Deyim aratma Yok Sözün yalın hali, sözün anlamı, sözün çeşidi (atasözü/deyim), sözün içerisindeki anahtar kelimeler
Terim anlamlı sözcük aratma Yok Kelimenin yalın hali, kelimenin terim anlamı; kelimenin İngilizce, Almanca, Fransızca ve Latince karşılığı
Kişi adı aratma Yok Kişi adının yalın hali, anlamı ve genellikle kullanıldığı cinsiyet

Kurulum

npm install tr-dictionary-advanced

Kullanım

Modülün kullanımı açıklamasında da bahsedildiği üzere oldukça basit, fakat modülün çalışma yapısı asenkron yapıda olduğu için modülü kullanırken "async-await" veya ".then()" yapılarını kullanmanız gerekiyor.

Sözlükte kelime aratma:

const tdk = require("tr-dictionary-advanced");

tdk.getMeaning("araba").then(veri => {

  // kodunuz..

  console.log(veri);

});

/* Sonuç:
{
 kelime: 'araba',
 anlam: 'Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı',
 ikinci_anlam: 'Bu taşıtın aldığı miktarda olan',
 ucuncu_anlam: 'Bu kelimenin üçüncü bir anlamı bulunmuyor.',
 fiil_mi: false,
 ozel_mi: false,
 cogul_mu: false,
 koken: 'Türkçe',
 ornek: 'Sarhoşların araba sürmeleri sakıncalıdır.',
 atasozu_deyim: 'araba devrilince yol gösteren çok olur',
 sesURL: 'https://sozluk.gov.tr/ses/a3672.wav'
}
*/

Sözlükte atasözü/deyim aratma:

const tdk = require("tr-dictionary-advanced");

async function myDictionary(sorgu) {

  const veri = await tdk.getSaying(sorgu);

  // kodunuz..

  console.log(veri);

};

/*
atasözünün tamamen aynısını yazmanıza gerek yok,
örneğin bu örnekte "sakla samanı, gelir zamanı" yerine
"sakla samanı" şeklinde aratsaydık sonuç yine aynı olurdu.
*/ 

myDictionary("sakla samanı, gelir zamanı");
myDictionary("sakla samanı");

/* Sonuç:(x2)
{
 soz: 'sakla samanı, gelir zamanı',
 anlam: 'gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir.',
 cesit: 'Atasözü',
 anahtar_kelimeler: 'saklamak, gelmek'
}
*/

Sözlükte terim anlamlı sözcük aratma:

const tdk = require("tr-dictionary-advanced");

tdk.getTermMeaning("hakem").then(veri => {

  // kodunuz..

  console.log(veri);

});

/* Sonuç:
{
 kelime: 'hakem',
 anlam: 'Oyunun kurallara uygun olarak yönetilmesinden sorumlu olan ve kararlarına uyulması gereken görevli.',
 ingilizce: 'referee',
 almanca: 'Schiedsrichter',
 fransizca: 'Bu kelimenin bir Fransızca karşılığı bulunmuyor.',
 latince: 'Bu kelimenin bir Latince karşılığı bulunmuyor.'
}
*/

Sözlükte kişi adı aratma:

const tdk = require("tr-dictionary-advanced");

const myDictionary = async (sorgu) => {

  const veri = await tdk.getNameMeaning(sorgu);

  // kodunuz..

  console.log(veri);

};

myDictionary("arda");

/* Sonuç:
{
 isim: 'Arda',
 anlam: '1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. ',
 cinsiyet: 'Erkek'
}
*/

Lisans

Package Sidebar

Install

npm i tr-dictionary-advanced

Weekly Downloads

2

Version

1.0.2

License

MIT

Unpacked Size

11.9 kB

Total Files

11

Last publish

Collaborators

 • ardneps