Wondering what’s next for npm?Check out our public roadmap! »

  tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates

  5.1.0 • Public • Published

  Build Status Coverage Status Code Climate js-standard-style

  tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates

  Greenkeeper badge Maler for tfk-saksbehandling-elev-varsel økosystemet.

  Oversikt over alle malene og koder for de ulike ligger her

  Installasjon

  Fra npm

  $ npm install --save tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates

  Fra GitHub

  $ git clone git@github.com:telemark/tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates.git

  Deretter går du inn i mappen og kjører setup

  $ npm run setup

  Bruk

  Send inn id på malen du skal benytte og få fullstendig filbane i retur.

  Maler

  • atferd
  • fag
  • foresatte
  • hemmelig-adresse
  • orden
  'use strict'
   
  var getTemplatePath = require('tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates')
   
  console.log(getTemplatePath('orden'))
   
  //=> path/to/template/orden.docx

  Lisens

  MIT

  Install

  npm i tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates

  DownloadsWeekly Downloads

  12

  Version

  5.1.0

  License

  MIT

  Last publish

  Collaborators

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar