tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates

5.1.0 • Public • Published

Build Status Coverage Status Code Climate js-standard-style

tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates

Greenkeeper badge Maler for tfk-saksbehandling-elev-varsel økosystemet.

Oversikt over alle malene og koder for de ulike ligger her

Installasjon

Fra npm

$ npm install --save tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates

Fra GitHub

$ git clone git@github.com:telemark/tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates.git

Deretter går du inn i mappen og kjører setup

$ npm run setup

Bruk

Send inn id på malen du skal benytte og få fullstendig filbane i retur.

Maler

  • atferd
  • fag
  • foresatte
  • hemmelig-adresse
  • orden
'use strict'
 
var getTemplatePath = require('tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates')
 
console.log(getTemplatePath('orden'))
 
//=> path/to/template/orden.docx

Lisens

MIT

Package Sidebar

Install

npm i tfk-saksbehandling-elev-varsel-templates

Weekly Downloads

15

Version

5.1.0

License

MIT

Last publish

Collaborators

  • zrrrzzt
  • maccyber
  • telemark
  • cybermelmac
  • runely