tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates

  2.2.31 • Public • Published

  Build Status Coverage Status Code Climate js-standard-style

  tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates

  Greenkeeper badge Maler for tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss økosystemet.

  Oversikt over alle malene og koder for de ulike ligger her

  Installasjon

  Fra npm

  $ npm install --save tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates

  Fra GitHub

  $ git clone git@github.com:telemark/tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates.git

  Deretter går du inn i mappen og kjører setup

  $ npm run setup

  Bruk

  Send inn id på malen du skal benytte og få fullstendig filbane i retur.

  Maler

  • avslag
  • foreløpig svar, annen årsak
  • foreløpig svar, delt bosted
  • foreløpig svar, hybel
  • foreløpig svar, manuell behandling
  • innvilget
  'use strict'
   
  const getTemplatePath = require('tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates')
   
  console.log(getTemplatePath('avslag'))
   
  //=> path/to/template/avslag.docx

  Lisens

  MIT

  Install

  npm i tfk-saksbehandling-elev-skoleskyss-templates

  DownloadsWeekly Downloads

  84

  Version

  2.2.31

  License

  MIT

  Last publish

  Collaborators

  • zrrrzzt
  • maccyber
  • telemark
  • cybermelmac
  • runely