Newsworthy Presidential Mistakes
  Have ideas to improve npm?Join in the discussion! »

  tfk-is-hemmelig-adresse

  3.0.1 • Public • Published

  Build Status Coverage Status js-standard-style

  tfk-is-hemmelig-adresse

  Sjekker om en adresse er hemmelig enten via SPES-KD feltet fra dsf eller PrivateAddress.StreetAddress fra Public360

  Modulen er først og fremst tilrettelagt for Telemark fylkeskommune, men kan sannsynligvis enkelt tilpasses også andre organisasjoner.

  Installasjon

  Fra npm

  $ npm install tfk-is-hemmelig-adresse

  fra GitHub

  $ git clone git@github.com:telemark/tfk-is-hemmelig-adresse.git

  Bruk

  Send inn et adresseobject og få true eller false tilbake

  const isHemmelig = require('tfk-is-hemmelig-adresse')
  const address1 = {
    PrivateAddress: {
      StreetAddress: 'Snippestadvegen 28',
    }
  }
  const address2 = {
    PrivateAddress: {
      StreetAddress: '<HEMMELIG ADRESSE>',
    }
  }
  const address3 = {
    'SPES-KD': '0'
  }
  const address4 = {
    'SPES-KD': '4'
  }
  const address5 = {
    'SPES-KD': '6'
  }
  const address6 = {
    'SPES-KD': '7'
  }
   
  console.log(isHemmelig(address1)) //=> false
  console.log(isHemmelig(address2)) //=> true
  console.log(isHemmelig(address3)) //=> false
  console.log(isHemmelig(address4)) //=> true
  console.log(isHemmelig(address5)) //=> true
  console.log(isHemmelig(address6)) //=> true
   

  Lisens

  MIT

  Install

  npm i tfk-is-hemmelig-adresse

  DownloadsWeekly Downloads

  1

  Version

  3.0.1

  License

  MIT

  Unpacked Size

  8.27 kB

  Total Files

  15

  Last publish

  Collaborators

  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar
  • avatar