tckimlikno
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

1.0.1 • Public • Published

TC Kimlik Doğrulayıcı

TC Kimlik Numarası doğrulama Node JS kütüphanesi

NodeJS npm size license mit vulnerabilities

 • TypeScript desteği
 • Küçük boyutlu
 • Bent kullanır
 npm i tckimlikno --save
import dogrula from "tckimlikno"
// kendi bilgilerinizi girerek test edin
const sonuç = await dogrula({
 ad: "",
 soyad: "",
 tc: 1,
 dogum_yili: 1,
});

console.log(sonuç ? "Geçerli": "Geçersiz")
const dogrula = require("tckimlikno")
// kendi bilgilerinizi girerek test edin
dogrula({
 ad: "",
 soyad: "",
 tc: 1,
 dogum_yili: 1,
})
 .then(sonuç => 
  console.log(sonuç ? "Geçerli": "Geçersiz"))

Gelecekte KPS Servis URL'i değişirse kodu değiştirmeden environment değişkeniyle çözebilirsiniz. TCKIMLIK_URL=yeni_servis_urli

Package Sidebar

Install

npm i tckimlikno

Weekly Downloads

22

Version

1.0.1

License

MIT

Unpacked Size

5.58 kB

Total Files

7

Last publish

Collaborators

 • alperkursat