*nix Programming Mammals

  svarut

  7.0.0 • Public • Published

  js-standard-style Build Status

  svarut

  Node module for SvarUt

  More information on SvarUt here

  This module cover all methods in ForsendelsesServiceV9

  See the wiki for field descriptions.

  Installation

  From npm

  $ npm i svarut

  From GitHub

  $ git clone git@github.com:telemark/svarut.git

  cd into directory and run install

  $ npm i

  Usage

  sendForsendelse (simple)

  See sendForsendelse.js

  Returns

  ["b53d8d15-75e8-4536-84d2-c275cc63f47e"]

  sendForsendelse (advanced)

  See sendForsendelse_advanced.js

  Returns

  ["b53d8d15-75e8-4536-84d2-c275cc63f47e", "718e95b5-49dd-463b-8a5d-35aee3ee9850"]

  sendForsendelse (singeringsjobb)

  See sendForsendelseSignatur.js

  Returns

  ["b53d8d15-75e8-4536-84d2-c275cc63f47e", "718e95b5-49dd-463b-8a5d-35aee3ee9850"]

  retrieveForsendelseStatus

  See retrieveForsendelseStatus.js

  Returns

  "LEST"

  retrieveForsendelseStatuser

  See retrieveForsendelseStatuser.js

  Returns

  [
    {
      "forsendelseStatus": "LEST",
      "forsendelsesid": "718e95b5-49dd-463b-8a5d-35aee3ee9850",
      "sisteStatusEndring": "2017-10-18T23:21:18.398+02:00"
    },
    {
      "forsendelseStatus": "SENDT_PRINT",
      "forsendelsesid": "63313040-7b07-442f-a891-df0b2edf41d9",
      "sisteStatusEndring": "2017-08-21T15:56:58.385+02:00"
    }
  ]

  retrieveForsendelseHistorikk

  See retrieveForsendelseHistorikk.js

  Returns

  {
    "hendelsesLogg": [
      {
        "hendelse": "Mottatt, og tildelt forsendelse-id",
        "tidspunkt": "18.10.2017 13:43:31"
      },
      {
        "hendelse": "Metadata er validert OK",
        "tidspunkt": "18.10.2017 13:43:31"
      },
      {
        "hendelse": "Orginaldokumenter er lagret (1 dokument)",
        "tidspunkt": "18.10.2017 13:43:31"
      },
      {
        "hendelse": "Forsendelsesfil generert",
        "tidspunkt": "18.10.2017 13:43:31"
      },
      {
        "hendelse": "Akseptert for ekspedering",
        "tidspunkt": "18.10.2017 13:43:31"
      },
      {
        "hendelse": "Mottaker 01029400470 er registert i kontaktregister, men har ikke registrert postkasse.",
        "tidspunkt": "18.10.2017 13:43:31"
      },
      {
        "hendelse": "Varsling sent til Altinn. Forsendelsen vil ettersendes som brevpost dersom den ikke blir lest innen utløp av lesefristen. Lesefristen utløper etter 2 timer.",
        "tidspunkt": "18.10.2017 13:43:31"
      },
      {
        "hendelse": "Lesefrist utløpt.",
        "tidspunkt": "18.10.2017 15:43:45"
      },
      {
        "hendelse": "Sendt til manuell print",
        "tidspunkt": "18.10.2017 15:43:45"
      },
      {
        "hendelse": "Lest eksternt 18.10.2017 23:21:41 av 11111111111 hos avsender 0800_telemark_test i systemet 'arkiv'",
        "tidspunkt": "18.10.2017 23:21:18"
      }
    ]
  }

  retrieveForsendelseIdByEksternRef

  See retrieveForsendelseIdByEksternRef.js

  Not tested

  setForsendelseLestAvEksterntSystem

  See setForsendelseLestAvEksterntSystem.js

  Not tested

  retrieveMottakerSystemForOrgnr

  Not tested

  retrieveSigneringshistorikkForFlereForsendelser

  See retrieveSigneringshistorikkForFlereForsendelser.js

  {
    "forsendelseid": [
      "2422cb25-bef1-4cd8-962c-3109e799dde7",
      "85272059-2d43-4c7d-b03a-0a68c5f1bb3e"
    ],
    "logg": [
      {
        "tidspunkt": "11.04.2018 10:08:25",
        "type": "SigneringsoppdragRegistrert",
        "hendelse": "Signeringsoppdrag av type AUTENTISERT_SIGNATUR registert og utløper 12.04.2018"
      },
      {
        "tidspunkt": "11.04.2018 10:08:25",
        "type": "SigneringsoppdragRegistrert",
        "hendelse": "Signeringsoppdrag av type AUTENTISERT_SIGNATUR registert og utløper 12.04.2018"
      }
    ]
  }

  retrieveSigneringshistorikk

  See retrieveSigneringshistorikk.js

  Ikke startet signering

  {
    "forsendelseid": "bd7d0e68-7934-41f4-8490-dea6c6179477",
    "logg": {
      "tidspunkt": "11.04.2018 09:48:20",
      "type": "SigneringsoppdragRegistrert",
      "hendelse": "Signeringsoppdrag av type AUTENTISERT_SIGNATUR registert og utløper 12.04.2018"
    }
  }

  Godtatt signering

  {
    "forsendelseid": "bd7d0e68-7934-41f4-8490-dea6c6179477",
    "logg": [
      {
        "tidspunkt": "11.04.2018 09:48:20",
        "type": "SigneringsoppdragRegistrert",
        "hendelse": "Signeringsoppdrag av type AUTENTISERT_SIGNATUR registert og utløper 12.04.2018"
      },
      {
        "tidspunkt": "11.04.2018 09:57:28",
        "type": "SigneringsoppdragStartet",
        "hendelse": "Mottaker starter signeringsoppdraget."
      },
      {
        "tidspunkt": "11.04.2018 09:58:18",
        "type": "SigneringsoppdragFullfort",
        "hendelse": "Mottaker har fullført signeringsoppdraget og svar er sendt tilbake til avsender. Referanse: e324e614-4998-453b-a7a0-fba5cfa20ed0"
      }
    ]
  }

  Avvist signering

  {
    "forsendelseid": "ae9c9013-55f4-4059-87a9-beb860add58d",
    "logg": [
      {
        "tidspunkt": "11.04.2018 09:48:20",
        "type": "SigneringsoppdragRegistrert",
        "hendelse": "Signeringsoppdrag av type AUTENTISERT_SIGNATUR registert og utløper 12.04.2018"
      },
      {
        "tidspunkt": "11.04.2018 10:01:05",
        "type": "SigneringsoppdragStartet",
        "hendelse": "Mottaker starter signeringsoppdraget."
      },
      {
        "tidspunkt": "11.04.2018 10:01:23",
        "type": "SigneringsoppdragAvvistAvMottaker",
        "hendelse": "Mottaker har avvist signeringsoppdraget."
      }
    ]
  }

  startNyForsendelse

  Not tested

  Install

  npm i svarut

  DownloadsWeekly Downloads

  25

  Version

  7.0.0

  License

  MIT

  Unpacked Size

  15.1 kB

  Total Files

  5

  Last publish

  Collaborators

  • cybermelmac
  • maccyber
  • telemark
  • zrrrzzt