slush-lib

slush node + mocha + chai + github + travis + npm

#Slush lib

###slush node + mocha + chai + github + travis + npm