slangopedia

0.2.0 • Public • Published

slangopedia

A Node.js API for Slangopedia

Install

npm install slangopedia

Usage

Setup

const Slangopedia = require('slangopedia')

Search

.search(searchTerm, [options])
Slangopedia.search('yani').then(console.log)
//=> { 
//=>  definitions: [...],
//=>  word: 'yani',
//=>  url: 'http://www.slangopedia.se/ordlista/?ord=Yani'
//=> }
Options
includeComments (default: false)
random (default: false)

Example of a response definition object

{
  "definitionId": 21740,
  "content": "Uttalas ungefär ja:ni eller jæ:ni. Ordet är ett lån från turkiska som i sin tur har lånat det från arabiska. I arabiska är ordet \"yani\" en sorts konjunktion som ofta jämförs med svenskans \"asså, du vet, liksom, typ eller så att\".",
  "example": "Exempel 1.\n- Yani han tror han är smart.\n\nExempel 2.\n- Varför ska vi dit?\n- Yani det är inte för min skull.\n\nExempel 3.\n- Var är Jasmin?\n- Hon sa att hon var tvungen att gå hem.\n- Yani hon låtsas vara upptagen.",
  "author": "Dennis_1996",
  "createdAt": 1377618674000,
  "rating": {
    "upvotes": 102,
    "downvotes": 39,
    "totalVotes": 141,
    "stars": 4,
    "upvotePercentage": 72.34
  },
  "tags": [
    "yani",
    "asså",
    "typ",
    "arabiska",
    "turkiska",
    "yanii"
  ]
}

Get a random word

.random()
Slangopedia.random()
//=> { 
//=>  definitions: [...],
//=>  word: 'Smalfet',
//=>  url: 'http://www.slangopedia.se/ordlista/?ord=Smalfet'
//=> }

Get definition comments by definitionId

.comments(definitionId)
Slangopedia.comments(2094).then(console.log)
//=> [{
//=>   content: 'jag göra det?',
//=>   author: 'aa',
//=>   createdAt: 1383778800000
//=> }]

Vote on a definition

.voteUp(definitionId)
.voteDown(definitionId)
Slangopedia.voteUp(2094).then(console.log)
//=> { didVote: true }
 
Slangopedia.voteDown(2094).then(console.log)
//=> { didVote: true }

Add a definition for a new or existing word

.addDefinition(definitionRequest)

If the request is successful, Slangopedia moderators will review the definition before publishing it.

const definitionRequest = {
    word: 'wörd',
    content: 'The definition goes here',
    example: 'The definition example goes here',
    tags: 'tag, another, third', // minimum of 2
    author: 'Gandalf',
    city: 'Aman',
    email: 'gandalf@gandmail.com'
}
 
Slangopedia.addDefinition(definitionRequest).then(console.log)
//=> {
//=> didPost: true|false,
//=> data: {...}, // Included if post was successful
//=> reason: 'Something went wrong on definition approval' // Included if post failed
//=> }

License

MIT

Readme

Keywords

Package Sidebar

Install

npm i slangopedia

Weekly Downloads

2

Version

0.2.0

License

MIT

Unpacked Size

13.2 kB

Total Files

9

Last publish

Collaborators

  • zentus808