rspo-gov-api
TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

1.0.8 • Public • Published

RSPO GOV API

Łatwy sposób na pobieranie listy wszystkich szkół oraz informacji o pojedynczej szkole w Polsce.

Korzystanie

Pobieranie listy szkół

import { getManySchools } from "rspo-gov-api";

const schools = await getManySchools(OPTIONS);

Pobieranie informacji o pojedynczej szkole

import { getOneSchool } from "rspo-gov-api";

const school = await getOneSchool(SCHOOL_ID);

Opcje

Dostępne opcje podczas korzystania z funkcji getManySchools

  • schoolTypes - typy placówek, które chcesz pobrać
  • offset - nr szkoły, od której zacząć listę
  • items - liczba szkół do pobrania

Typy szkół

Wszystkie typy szkół są dostępne w enumie SchoolType (tutaj).

Package Sidebar

Install

npm i rspo-gov-api

Weekly Downloads

0

Version

1.0.8

License

MIT

Unpacked Size

58.2 kB

Total Files

6

Last publish

Collaborators

  • peterpkp123