Nice Paintings, Mondrian

  rache-anti-spam
  TypeScript icon, indicating that this package has built-in type declarations

  1.0.1 • Public • Published

  rache-anti-spam

  Botunuza anti-spam özellikleri uygulamak için hızlı kurulum ve farklı seçenekler içeren basit bir modül.

  Kurulum

  Bu modülü kurmak için konsolunuza aşağıdaki komutu yazın:

  npm i rache-anti-spam
  

  Örnek

  Bu modülü kullanarak spam mesajlarını işleyen temel bir bot örneği.

  const Discord = require('discord.js');
  const client = new Discord.Client();
  const AntiSpam = require('rache-anti-spam');
  const antiSpam = new AntiSpam({
  	warnThreshold: 3, // Bir uyarıya neden olacak bir satırda gönderilen mesajların miktarı.
  	muteThreshold: 4, // Bir satırda gönderilen ve sessize alınmasına neden olacak mesaj miktarı.
  	kickThreshold: 7, // Sunucudan Atılmasına neden olacak şekilde arka arkaya gönderilen mesaj miktarı.
  	banThreshold: 7, // Arka arkaya gönderilen ve yasaklanmaya neden olacak mesaj miktarı.
  	maxInterval: 2000, // İletilerin spam olarak kabul edildiği süre (milisaniye cinsinden).
  	warnMessage: '{@user}, Lütfen Spam Yapmayı Kes.', // Bir kullanıcıyı uyardıktan sonra sohbette gönderilecek mesaj.
  	kickMessage: '**{user_tag}** spam yaptığı için atıldı.', // Bir kullanıcı Atıldıkdan sohbette gönderilecek mesaj.
  	muteMessage: '**{user_tag}** spam yaptığı için sessize alındı.',// Bir kullanıcıyı sessize aldıkdan sonra gönderilecek mesaj.
  	banMessage: '**{user_tag}** spam yaptığı için yasaklandı.', // Bir kullanıcı yasaklandıkdan sonra sohbete gönderilecek mesaj.
  	maxDuplicatesWarning: 6, // Bir uyarıyı tetikleyen yinelenen mesajların miktarı.
  	maxDuplicatesKick: 10, // Bir uyarıyı tetikleyen yinelenen mesajların miktarı.
  	maxDuplicatesBan: 12, // Bir uyarıyı tetikleyen yinelenen mesajların miktarı.
  	maxDuplicatesMute: 8, // Bir sessize almayı tetikleyen yinelenen mesaj miktarı.
  	exemptPermissions: [ 'ADMINISTRATOR'], // Bu izinlerden herhangi birine sahip kullanıcıları uyarmaz.
  	ignoreBots: true, // Bot mesajlarını yoksay.
  	verbose: true, // Modülden genişletilmiş günlükler.
  	ignoredMembers: [], // Göz ardı edilen Kullanıcı Kimlikleri dizisi.
  	muteRoleName: "Muted", // Sessiz kullanıcılara verilecek rolün adı!
  	removeMessages: true // Bot, bir kullanıcı üzerinde işlem yaparken tüm spam mesajlarını kaldırır!
  });
  
  client.on('ready', () => console.log(`${client.user.tag} Giriş Yaptı.`));
  
  client.on('message', (message) => antiSpam.message(message)); 
  
  client.login('TOKEN');

  Install

  npm i rache-anti-spam

  DownloadsWeekly Downloads

  3

  Version

  1.0.1

  License

  MIT

  Unpacked Size

  28.6 kB

  Total Files

  5

  Last publish

  Collaborators

  • raches